Новини
Тема: Податок на прибуток

Чи враховуються мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів для розрахунку амортизаційних відрахувань при застосуванні виробничого методу амортизації основних засобів?

Мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів наведено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу. Відповідно до пп. 145.1.2 цього  пункту нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено цим пунктом, і призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу).

Амортизація основних засобів за виробничим методом нараховується так: місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів (абзац п'ятий пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу).

Таким чином, при застосуванні виробничого методу амортизації основних засобів враховуються мінімально допустимі строки корисного використання.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ