Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство користується пільгами зі сплати податку на прибуток і має заборгованість, виражену в іноземній валюті. Чи існують особливості розрахунку курсових різниць для підприємств, що застосовують пільги зі сплати податку на прибуток?

Так, для підприємств, що мають пільги зі сплати податку на прибуток відповідно до пунктів 15 — 19 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, існує особливий порядок визначення курсових різниць.

Відповідно до п. 21 вищезазначеного підрозділу підприємства, що мають пільги зі сплати податку на прибуток згідно з пунктами 15 — 19 цього підрозділу, протягом дії такої пільги здійснюють визначення курсових різниць від перерахунку заборгованості (зобов’язання), вираженої в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті, що виникає за операціями, пов’язаними з діяльністю, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування, на суму повного або часткового погашення заборгованості (зобов’язання) на дату здійснення такого погашення. Фінансовий результат, отриманий внаслідок перерахунку такої заборгованості (зобов’язання), обліковується разом з результатами діяльності платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування. Ця норма діє з 01.04.2012 р.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ