Новини
Тема: Податок на прибуток

Товариство з обмеженою відповідальністю планує створити на території України представництва або філії. Чи існує відмінність між такими підрозділами для цілей оподаткування податком на прибуток?

Підпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що у цьому Кодексі поняття відокремлених підрозділів вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — Цивільний кодекс).

Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Платниками податку на прибуток з числа резидентів, зокрема, є суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, та їх відокремлені підрозділи, визначені відповідно до розділу I Податкового кодексу, за винятком представництв (п. 133.1 ст. 133 цього Кодексу).

Відповідно до пп. 133.1.5 цього пункту представництвом платника податку є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансується такою юридичною особою і не отримує інших доходів, крім пасивних.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Отже, для цілей оподаткування податком на прибуток, у тому числі при консолідованому його розрахунку, представництво на відміну від філії не є платником податку на прибуток, оскільки воно здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансується такою юридичною особою і не отримує інших доходів, крім пасивних.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ