Новини

Місія досяжна

Вперше за 20 років існування податкової служби розроблено стратегію її розвитку.

«Сьогодні у суспільства є запит на позитивні зміни в роботі податкової служби, і для того щоб отримати очікуваний ефект, відповівши на нього, ми запросили до участі в даному процесі одну з найповажніших міжнародних аудиторських компаній — «PricewaterhouseCoopers», — повідомив Голова ДПС України на тему «Нова модель розвитку Державної податкової служби України: історичні реформи в контексті відповідності світовим вимогам».{h}Голова ДПС України Олександр КЛИМЕНКО:
«Наша співпраця з «PricewaterhouseCoopers» не припиняється, а тільки набирає обертів. Ми стоїмо на початку складного шляху — розробити стратегію діяльності податкової служби на п’ять років. І я не маю сумнівів, що результатом такої плідної взаємодії стане покращення як відносин із платниками, так і бізнес-клімату в державі в цілому, і невдовзі це відчують усі»{/h} У роботі, спрямованій на перетворення податкового відомства з фіскального на сервісне, було враховано, зокрема, міжнародні рейтинги, за якими оцінюється інвестиційний клімат в нашій державі. «Крім того, ми проаналізували факти і чинники, які не дають їй зайняти високі позиції в рейтингу Світового банку «Paying Taxes», де Україна займає 175-е місце, і зробили висновки», — зазначив Олександр КЛИМЕНКО. {h}Керуючий партнер «PricewaterhouseCoopers» Борис КРАСНЯНСЬКИЙ:
«Наша організація допомагає Світовому банку обчислювати індекс простоти сплати податків. Раніше, коли Україна опинялася в рейтингу на якомусь з останніх місць, нас за це «сварили». Але з приходом Олександра Клименка в центральний апарат відомства ситуація змінилася: очолювана ним команда стала першою, хто запропонував конструктивно розглянути причини, які змушують українську податкову службу пасти задніх, і спробувати усунути їх»{/h}


Платник — клієнт

На основі одержаної інформації, в тому числі від платників податків, зворотний зв’язок з якими є одним із пріоритетних напрямів діяльності податкової, спільно з консультантами «PricewaterhouseCoopers» вперше за час існування ДПС України в її роботі було застосовано стратегічне цілепокладення. «Це важливо як для бізнесу — аби він розумів, яку мету переслідує податкова служба, так і для працівників відомства», — наголосив високопосадовець.

За словами керуючого партнера «PricewaterhouseCoopers» Бориса Краснянського, трансформацію податкової служби в Україні спрямовано насамперед на те, щоб зміцнити її позиції в рейтингах податкових систем світу, покращити її сприйняття громадськістю і змінити способи взаємодії зі своїми клієнтами — платниками податків. Підхід до розробки програми трансформації було вже неодноразово апробовано на практиці, він акумулює все найкраще з міжнародного досвіду та може працювати в умовах України. Спочатку було чітко визначено місію й бачення організації. Останнє — не що інше, як картина майбутнього, бачення керівництвом ДПС України місця й ролі відомства в житті держави через п’ять років. Його потрібно буде перетворити з бюрократичної на професійну організацію, яка надає високоякісні послуги.

Щодо місії ДПС України, то її сформульовано таким чином: адмініструвати податкову систему України, надавати послуги платникам податків і, як наслідок, забезпечити наповнення дохідної частини бюджету. «Подекуди Україна пішла далі, ніж лідируючі податкові служби таких країн, як Велика Британія, Австралія тощо. Там наповнення бюджету визначено головною метою, а надання послуг — швидше як метод її досягнення. Втім, у нашій ситуації перевернута піраміда — не тільки крок вперед, а й дуже амбітна мета, тому зміни в роботі служби повинні бути суттєвими», — вважає Борис Краснянський.

Як необхідний фундамент для конкретних дій на основі місії й бачення відомства розроблено принципи роботи ДПС України, а також п’ять стратегічних цілей і напрямів на 2012 р. Для кожного з цих показників визначено числові значення, яких потрібно досягти до кінця поточного року. Відслідковувати ж ефективність виконання цілей керівництво служби матиме змогу щокварталу.

Покращення податкового сервісу

Подальші заходи зі стратегічного планування роботи ДПС України передбачають встановлення подібних показників для регіональних підрозділів ДПС і можливість відстежувати виконання цілей щомісяця з тим, щоб наприкінці року визначити загальну успішність трансформування служби.

«Податкова служба, починаючи з мене і закінчуючи рядовим інспектором, неухильно керуватиметься в своїй роботі ключовими показниками діяльності ДПС України на 2012 рік, — запевнив Олександр Клименко. — І вони дадуть змогу чітко оцінити внесок кожного в процес оновлення служби».

Першим етапом на цьому шляху головний податківець назвав зменшення витрат робочого часу бухгалтерів на складання й подання звітності. Сьогодні на податковий облік в Україні витрачається 657 годин робочого часу бухгалтера на рік, тоді як середньосвітовий показник — 277 годин. «Передусім потрібно досягти скорочення часу бухгалтера на спілкування з податківцями до середнього, тобто в 1,5 раза. Це і є покращення сервісної складової податкової служби», — зауважив Голова ДПС України.

На запитання, чому в місії ДПС України пріоритетами є покращення адміністрування платежів і податковий сервіс, він відповів, що реалізація саме цих пунктів приведе до бажаних результатів. «Перше — звичайно ж, просування України в рейтингу простоти сплати податків, друге — підвищення її інвестиційної привабливості. А збільшення надходжень до бюджету — логічна похідна правильного виконання двох окреслених завдань. Для нас важливо, щоб при оцінці своїх ризиків і планів інвестори обирали саме нашу країну», — підсумував Олександр Клименко.

Принципи роботи ДПС України

  • Ми розуміємо наших клієнтів і їх потреби, цінуємо та поважаємо їх.
  • Ми вважаємо, що більшість наших клієнтів працюють чесно, і довіряємо їм.
  • Ми прагнемо допомагати тим клієнтам, яким це необхідно, і повсякчас переслідуємо тих, хто обходить або порушує податкове законодавство.
  • Ми створюємо умови для професійного зростання й розвитку наших співробітників.
  • Ми пишаємося роллю нашої організації в житті суспільства.

Стратегічні теми ДПС України на 2012 рік

  • Удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування і нових моделей податкового супроводження великих платників податків.
  • Стимулювання інвестиційного клімату, зростання економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе застосування чинного законодавства, обмеження можливості корупційних проявів.
  • Забезпечення стабільного й ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.
  • Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати в тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.
  • Підвищення рівня податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.  

Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua

Голова ДПС України Олександр Клименко на прес-конференції