Новини

Від обліку до звітності

Автоматизація процесів оподаткування — запорука підйому України на принципово інший щабель у рейтингу Світового банку «Doing Businness».

Олександр КлименкоУ зв’язку з реформуванням податкової служби в Україні нещодавно відбулось об’єднання підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування і реєстрації та обліку платників податків. «Саме вони у дев’яти з десяти випадків є точкою перетину платника з податковою службою — від взяття на облік до подання звітності. Наша мета — зробити таке спілкування максимально ефективним та якісним, що сприяло б формуванню партнерських відносин із платниками», — зазначив заступник Голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО під час семінару-наради з керівниками зазначених підрозділів регіональних податкових адміністрацій.


Оцінка ефективності роботи

Увесь спектр функцій щодо технічного супроводу діяльності суб’єктів господарювання покладено на один структурний підрозділ — Департамент інформатизації та обліку платників податків ДПС України (далі — Департамент).

Для оцінки ефективності роботи Департаменту визначено такі ключові показники:

  • кількість платників, які подають звітність в електронному вигляді;
  • повнота наповнення Єдиного реєстру податкових накладних;
  • моніторинг реєстрації платників податків, ідентифікація можливості їх участі в тіньовому секторі шляхом створення єдиної централізованої бази податкових історій сумнівних платників;
  • достовірність показників у базах даних;
  • кількість циклічних контролів, які вручну складаються в органах податкової служби на місцях.

«Успішне вирішення цих завдань дасть змогу усунути наявні недоліки і до кінця року вийти на якісно новий рівень організації роботи», — вважає Олександр Клименко. Загалом, за його словами, 2011 р. має стати переломним у формуванні нової податкової культури і громадської думки щодо податкової служби та у підвищенні її авторитету. «Ми маємо перетворити податкову службу на високоефективний орган державної влади, спроможний стимулювати як розвиток економіки, так і наповнення бюджету для виконання державою зобов’язань перед громадянами», — наголосив заступник Голови ДПС України.

Кроки до досконалості

Основні кроки на цьому шляху вже зроблено: прийнято Податковий кодекс України, зменшено кількість податків і знижено їх ставки, спрощено процедури адміністрування. Решта залежить від професійності дій самих податківців, на яких лежить відповідальність за реалізацію податкової реформи.

Ще в І півріччі поточного року керівництво служби поставило перед працівниками підпорядкованих підрозділів таке завдання: детінізувати економіку шляхом запровадження системи раннього виявлення й ліквідації конвертаційно-транзитних груп; досягти балансу в процесі адміністрування і відшкодування ПДВ; покращити податковий сервіс, впровадити нові прогресивні форми обслуговування платників, обмежити втручання в легальний бізнес. Результат не забарився: інноваційні підходи, запроваджені в роботі центрального апарату і відомства в цілому, в січні — червні 2011 р. цілком себе виправдали.

До речі, Департамент займає активну позицію щодо підготовки даних для системи раннього виявлення й ліквідації конвертаційно-транзитних груп, забезпечення керівництва необхідною аналітичною інформацією. «Президент України Віктор Янукович доручив нам вжити заходів з детінізації економіки для того, щоб не допустити збільшення фіскального навантаження на реальний сектор економіки — платників, які створюють валовий внутрішній продукт, — нагадав присутнім Олександр Клименко. — Тому ми повинні жорстко карати всіх, хто користується схемами мінімізації податкових зобов’язань, і контроль щодо їх появи потрібно перенести в режим он-лайн».

Роль Департаменту в цьому процесі важко оцінити, адже саме для протидії тіньовикам запроваджується поняття податкової історії. Планується створити єдину інформаційну базу даних, за допомогою якої можна буде боротися з підприємствами — «податковими ямами», транзитними фірмами та іншими псевдоплатниками, які заважають повноцінному функціонуванню економіки України.

Плюс-мінус невідворотність

Водночас спектр послуг, які надаються сумлінним платникам податків, має постійно розширюватися. У перспективі — забезпечення бізнесменів можливостю перегляду стану своїх розрахунків з бюджетом без відвідання податкової служби, а лише через Інтернет і здійснення ними платежів електронною карткою.

Поки що оцінка роботи податкової системи України порівняно з іншими залишається невтішною — 181 місце в рейтингу зі 183 держав плюс-мінус невідворотність. «Мінус — низька позиція нашої держави в рейтингу Світового банку «Doing Businness», а позитив від цього тільки один — далі падати нема куди. Відповідно, ми повинні виправити системні помилки, що накопичилися за 21 рік діяльності податкової служби, і впевнено рухатися далі в єдиному напрямі — вперед», — підкреслив заступник Голови ДПС України.

Директор Департаменту Мирослав Лаба навів статистику Світового банку щодо дотримання податкового законодавства в нашій державі. Загалом на виконання конституційного обов’язку зі сплати податків бізнес витрачає 4,5 млрд. грн. за рік, що в перерахунку на одне підприємство становить 1550 грн. Щодо кількості візитів до податкової, то в середньому за рік бізнес звертається до неї 22 рази, а середньорічний час, який суб’єкти господарювання проводять в інспекціях, — 65 годин. «Багато це чи мало? Я вважаю, що багато, і завдання, яке сьогодні стоїть перед керівництвом податкової та безпосередньо Департаментом, — зробити так, щоб у світовому рейтингу показники податкової системи України були кращими, менш затратними, а бізнес був менш чутливим до дій податківців», — зазначив Мирослав Лаба.

Електронна звітність

Одним із ключових напрямів роботи Департаменту є залучення платників податків до подання електронної звітності. Темп узято: якщо на початку 2011 р. в електронному вигляді звітували близько 82 тис.  активних підприємств, то на сьогодні цей показник удвічі більший — до 170 — 180 тис. Щодо платників ПДВ зазначений показник зріс із 70 тис.  до 135 тис., що становить 56% загальної кількості платників податку.

Враховуючи, що п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу України зобов’язує платників податків, які належать до великих і середніх підприємств, подавати податкові декларації до органів ДПС в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, керівництво служби доручило Департаменту до кінця поточного року збільшити питому вагу суб’єктів господарювання, що звітують у такий спосіб, до 85%. З одного боку, планка досить висока, з іншого — є регіони, що наблизилися до неї впритул, зокрема Донецька, Луганська та Рівненська області.

Функціонування баз даних

Єдиний реєстр податкових накладних — чудовий механізм для адміністрування ПДВ, попередження формування фіктивного податкового кредиту. Податкова служба й раніше мала змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків шляхом аналізу додатка 5 до декларації з ПДВ, але інформація про це потрапляла до неї зі значним запізненням. «За два-три місяці, що проходили від початку неправомірної діяльності до її припинення, бюджет міг понести неабиякі втрати. Натомість реєстр податкових накладних передбачає нашу щоденну реакцію на дії відвертих шахраїв», — повідомив директор Департаменту.

У цілому підрозділи інформатизації та обліку платників податків мають забезпечувати функціонування всіх баз даних та інших інформаційних ресурсів ДПС України, що є цінним джерелом для всіх структурних підрозділів, тож стабільність їх роботи — запорука ефективності виконання поставлених перед податковою службою завдань. «Такого обсягу інформації, який є в податковій, не має жодна державна структура в Україні, — переконаний Мирослав Лаба. — Слід вміло нею користуватися, адже від достовірності цієї інформації значною мірою залежить правильність прийняття управлінських рішень про те, куди рухатися далі».


Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua