Новини

Бухгалтерський облік активів

Мінфін України повідомив, що згідно з п. 10 ПБО 2 «Баланс», затвердженого наказом від 31.03.99 р. № 87, актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

У разі відсутності хоча б однієї із зазначених ознак актив у бухгалтерському обліку не визнається.


Лист від 04.07.2011 р. № 31-08410-07-10/16785