Новини

Зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів

Проектом наказу «Про внесення змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» передбачається встановити, що однією з умов обовязкового проведення інвентаризації є вимога органу ДПС. Крім того, у цьому випадку, а також за приписом суду та слідчих органів інвентаризація має розпочатись у термін, зазначений у постанові слідчого, рішенні суду, належним чином оформленому документі податкового органу, але не раніше дня отримання підприємством відповідного письмового повідомлення.

Водночас проектом наказу пропонується встановити, що у разі проведення інвентаризації за рішенням суду, на вимогу органу ДПС та правоохоронних органів у випадках, передбачених законодавством, посадові особи відповідного органу (за їх згодою) можуть бути присутні при проведенні інвентаризації.

Передбачається зняти обмеження щодо обчислення не більш як за два роки кількості днів невикористаної відпустки, на яку створюється забезпечення, для розрахунку залишку забезпечення на оплату відпусток при інвентаризації забезпечень.

Проект внесено Мінфіном України.


Проект розміщено на сайті www.minfin.gov.ua