Новини

Зміни в бухгалтерському обліку

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» пропонується вдосконалити систему бухгалтерського обліку.

Зокрема, уточнюється визначення терміна «національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку», розширюються функції Мінфіну України, Нацбанку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Мінфіну України надаються повноваження затверджувати обов’язкові та рекомендовані форми первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку й визначати порядок документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Передбачається, що Нацбанк України визначатиме порядок документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку в банках. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції встановлюватимуть за погодженням з Мінфіном України рекомендовані форми первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку.

Проект внесено Мінфіном України.


Проект розміщено на сайті www.minfin.gov.ua