Новини
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік залишків товару станом на 01.04.2011 р.

Підприємство здійснює оптову торгівлю нафтопродуктів (код 51.51.0). Станом на 01.04.2011 р. залишився нереалізований товар, придбаний у березні цього року. У податковій декларації з податку на прибуток підприємства за I квартал залишок цього товару було включено до розрахунку приросту (убутку). Товар реалізовано в червні. Чи включається до складу витрат II кварталу вартість залишків товару?


До 31.03.2011 р. згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (за текстом — Закон про прибуток) платники податку зобов’язані були вести податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат відповідно до цього Закону (за винятком тих, що отримано безкоштовно).

Починаючи з 01.04.2011 р., тобто з дати набрання чинності розділом ІІІ Податкового кодексу, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 цього Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

За нормами Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованого товару, пов’язуються з доходами від реалізації цього товару в момент переходу права власності покупцеві.

Однак у разі якщо підприємство отримало передоплату (аванс) за товарно-матеріальні цінності до 01.04.2011 р. платник повинен був включити суму такої передоплати до складу валових доходів за датою отримання коштів згідно з нормами пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 та пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону про прибуток.

У момент переходу права власності на товар покупцеві (після 01.04.2011 р.) продавець товару не здійснює повторне визнання доходів вже за правилами Податкового кодексу, оскільки п. 7 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу дохід не визнається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом ІІІ у частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Отже, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому відбувся перехід права власності на товар покупцеві.

Таким чином, витрати, понесені до 01.04.2011 р., враховуються у складі собівартості реалізованих товарів після цієї дати лише в частині балансової вартості запасів, що відображена в обліку відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону про прибуток.


«Гаряча лінія» за участю начальника Управління
адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ