Новини
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік внеску до статутного фонду

З метою здійснення подальшої спільної діяльності підприємство внесло до статутного фонду іншої особи основні засоби (верстати). Як відобразити таку операцію у податковому обліку?


Операції із внесення основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи для цілей оподаткування прирівнюються до продажу або іншого відчуження (пп. 146.17.1 п. 146.17 ст. 146 Податкового кодексу).

Порядок відображення операцій з продажу основних засобів та нематеріальних активів у податковому обліку передбачено п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу.

Так, відповідно до зазначеної норми сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об’єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу) (п. 146.14 ст. 146 Податкового кодексу).

Таким чином, внесок до статутного фонду іншої особи у вигляді основних засобів прирівнюється до їх продажу та підлягає оподаткуванню за вищезазначеними правилами.


«Гаряча лінія» за участю начальника Управління
адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ