Юридична практика

Тільки зворотний зв’язок із бізнесом дає змогу податківцям бути дійсно гарними адміністраторами

Директор Департаменту обслуговування платників податків ДПС України Григорій СиницяПошук оптимальних рішень щодо вдосконалення податкових відносин у державі неможливий без вивчення громадської думки, виявлення проблемних аспектів, з якими бізнес стикається при застосуванні окремих норм податкового законодавства. Саме тому державна податкова служба відкрита і націлена на конструктивну співпрацю з усіма інституціями, яким небайдуже створення сприятливого бізнес-клімату в Україні. Детальніше про роботу з підприємницькими колами у нормотворчій площині розповідає директор Департаменту обслуговування платників податків ДПС України Григорій Синиця .


— Григорію Миколайовичу, очолюваний Вами новий Департамент створено зовсім недавно. Розкажіть, будь ласка, з яких підрозділів він складається і які функції має виконувати.

— На перший погляд, Департамент ніби і новий, але функції, покладені на нього, вже виконувалися. До Департаменту увійшли три відділи, які  раніше входили до Управління координації нормотворчої роботи та взаємодії з органами державної влади ДПА України, з дещо зміненими назвами. Це відділ загальної методології та координації роботи із впровадження Податкового кодексу, що проводить моніторинг податкового законодавства, збираючи всі пропозиції на місцях, узагальнюючи їх і надаючи Мінфіну України, який потім на підставі цих пропозицій готує відповідні проекти змін до Кодексу. Відділ взаємодії з органами державної влади організує співпрацю податківців із комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Мінфіном України. Відділ адаптації нормативно-правових актів готує довідки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів ДПС України законодавству Європейського Союзу та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім того, від колишнього Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян передано функцію організації особистого прийому громадян посадовими особами ДПС України та забезпечення розгляду звернень громадян, яку виконує відділ методології обслуговування платників податків та організації розгляду звернень громадян.

Є в складі Департаменту і новий відділ, створений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що зобов’язує всі органи виконавчої влади мати спеціальні підрозділи, які б забезпечили надання цієї інформації запитувачам. Виконуватиме таку функцію відділ організації доступу до публічної інформації.

Так коротко можна охарактеризувати структуру та основні функції Департаменту.

— Наскільки вагомим вважаєте діалог з громадськістю під час підготовки нормотворчих документів?

— Він є невід’ємною частиною процесу підготовки нормативних актів. Тому що, які б не були кваліфікованими спеціалісти в різних установах та організаціях, тільки обговорення дає можливість пройнятися проблемами бізнесу. Адже всі підприємства, громадські організації, об’єднання громадян повинні мати можливість оцінити майбутній документ і, відповідно, подати пропозиції з його удосконалення.

До речі, мабуть, лише в Україні проводилося всенародне обговорення такого важливого документа, як Податковий кодекс, який ще по праву називають економічною Конституцією. До його обговорення могли залучитися всі прошарки суспільства.

Красномовно про ефективність нашого діалогу з громадськістю та зворотній зв’язок з нею свідчить швидка реакція керівництва податкової служби на ситуацію, що виникла на підставі дії норми Кодексу, яка зобов’язувала податкових агентів подавати до органів ДПС щомісячну декларацію з податку на доходи фізичних осіб. За підтримки ДПС та Мінфіну України було оперативно прийнято Закон України від 07.04.2011 р. № 3221-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким зазначений обов’язок було скасовано.

— Які з останніх змін до Податкового кодексу спрямовано на врегулювання актуальних для бізнесу проблем або покращення адміністрування податків?

— Їх декілька. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи — підприємця» запроваджено принцип здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців без свідоцтв про державну реєстрацію. Відтепер для податківців засобом підтвердження факту їх державної реєстрації є відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Такі відомості органи ДПС отримують щоденно в електронному вигляді.

Окремі норми щодо взяття на облік в органах ДПС великих платників податків було уточнено ще минулого року  Законом України від 23.12.2010 р. № 2856-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Певні зміни торкнулися й особливостей справляння ПДВ. Законом України від 19.05.2011 р. № 3387-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» вилучено норми, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські та інші подібні послуги консультаційного характеру.

— А які законодавчі ініціативи плануєте реалізувати найближчим часом?

— Зауважу, що вже після набрання чинності Податковим кодексом у парламенті було зареєстровано понад 30 законопроектів щодо внесення змін до нього. Для того щоб не створювати хаос у правовому полі, Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики було прийнято рішення: об’єднувати всі пропозиції в одному документі і раз на сесію розглядати. Як наслідок, 07.07.2011 р. прийнято Закон України № 3609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (за текстом — Закон № 3609), який днями підписав Президент України. Зазначений закон містить чимало норм, спрямованих на полегшення життя бізнесу, і в цілому набрання ним чинності сприятиме значному вдосконаленню положень Податкового Кодексу.

До найбільш позитивних нововведень можна віднести норми Закону № 3609, які передбачають списання податкових штрафних санкцій, пені та адміністративних стягнень, нарахованих з 01.01.2011 р. та не сплачених до держбюджету, зокрема за несвоєчасне подання декларації з податку на доходи фізичних осіб і при сплаті пенсійних внесків. Змінами ж до пп. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 Кодексу забороняється проведення фактичних перевірок фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб —«спрощенців» до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

— У цьому році суттєво зменшено кількість контрольно-перевірочних заходів. Чи знайшло це відображення в нормативних документах?

— Так. У Законі № 3609 чітко виписано, які документи повинні бути пред’явлені для проведення документальної виїзної та фактичної перевірок. Посадові особи ДПС можуть розпочати проведення аудиту лише за наявності належним чином заповненого направлення. До того ж платник податку має право вимагати копію наказу про проведення перевірки та службове посвідчення осіб, зазначених у цьому направленні.

— Чого варто чекати від нововведень платникам податків — фізичним особам?

— Змінами до Розділу ІV Податкового кодексу уточнено визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У тому числі встановлено, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами база оподаткування зменшується на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Передбачається, що при реалізації права на податкову знижку платники податку подають декларацію до кінця року, наступного за звітним.

Щодо ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 17% вдосконалено порядок її застосування при отриманні доходів від декількох податкових агентів.

Відновлено норму, яка діяла в Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб»: якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується, то податок, що підлягає утриманню, перераховується ним до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду.

Чимало змін стосується сплати податку на доходи фізичних осіб у разі укладення договорів купівлі-продажу майна, отримання свідоцтв про спадщину, дарування.

— Завершено роботу над законопроектом, покликаним вирішити долю суб’єктів спрощеної системи оподаткування. Які результати?

— Парламент прийняв цей законопроект за реєстр. № 8521 у першому читанні 16 червня поточного року. Набрання ним чинності передбачено з 1 жовтня, тобто час для остаточного прийняття документа вже на новій сесії у парламентаріїв є у вересні. Загалом проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)» спрямовано на вдосконалення спрощеної системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, забезпечення її відповідності сучасним напрямам податкової політики держави, запобігання ухиленню від сплати податків тощо. Зазначений законопроект розроблявся робочою групою за участю представників Мінфіну, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ДПС України, малого бізнесу й громадських організацій.

Щодо ставок податку, розміром яких суб’єкти підприємництва переймаються найбільше, то їх планується встановити у таких розмірах: для фізичних осіб —підприємців, які не використовують працю найманих осіб та обсяг доходу яких не перевищує 150 мінімальних заробітних плат, — у межах від 1 до 10% мінімальної зарплати (10 — 100 грн.); для фізичних осіб — підприємців, які використовують працю не більше ніж 10 найманих осіб і обсяг доходу у яких не перевищує 1000 мінімальних заробітних плат, — від 2 до 20% мінімальної зарплати (20 — 200 грн.). Водночас підприємці, які мають не більше ніж 10 найманих осіб та обсяг доходу у яких не перевищує 2000 мінімальних заробітних плат, а також юридичні особи, які мають не більше ніж 50 найманих осіб та з обсягом доходу до 5000 мінімальних заробітних плат, оподатковуватимуться за ставками у відсотках до доходу, а саме: 3% від доходу за умови сплати ПДВ або 5% — без сплати ПДВ.

Можу впевнено стверджувати, що закон про спрощену систему оподаткування уже цілком відповідає реаліям сьогодення з точки зору ведення бізнесу в Україні. При цьому показово, що сам бізнес вимагає його невідкладного прийняття.

— Чи маєте намір надалі, після врегулювання всіх «вузьких місць» податкового законодавства, продовжувати співпрацю з бізнесом?

— Безперечно. Адже недаремно кажуть, що не існує меж досконалості. І зовсім не факт, що після ухвалення всіх поточних норм у законодавстві з питань оподаткування не буде якихось прогалин. Життя підказує, що досить часто, коли теоретично, тобто на папері, все викладено бездоганно, на практиці те чи інше положення спрацьовує не так, як хотілося б. Тому ми й надалі постійно прислухатимемося до пропозицій, що надходять від бізнесу, і намагатимемося вирішувати проблеми, які в нього виникають.

Спілкування, діалог із підприємцями — ця робота продовжуватиметься незалежно від того, чи потребуватимуть нормативно-правові акти нагальних змін. Адже тільки зворотний зв’язок із тими, хто безпосередньо відчуває на собі дію податкового законодавства, дає змогу податківцям бути дійсно ефективними адміністраторами.


Розмову вела Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua