Новини

18 річних бюджетів м. Кривого Рогу

За столичними мірками

Сучасний Кривий Ріг — це велике індустріальне місто з населенням близько 700 тис. осіб. Місячний обсяг виробництва промислової продукції дорівнює аналогічному показнику м. Києва. В загальному ВВП України частка продукції м. Кривого Рогу становить близько 6%. Водночас залізорудна столиця забезпечує близько 52% надходжень до держбюджету Дніпропетровської області. У першому півріччі 2011 р. платники податків, які перебувають на обліку в СДПІ по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу (за текстом — СДПІ ГМК) у м. Кривому Розі, дали на-гора до бюджетів усіх рівнів понад 5,5 млрд. грн., що в 3,5 раза більше, ніж за анологічний період минулого року.

Начальник СДПІ ГМК у м. Кривому Розі Юрій Темник— Таких показників досягнуто насамперед за рахунок продуктивної роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу, — зазначив начальник СДПІ ГМК у м. Кривому Розі Юрій Темник. — Вони відіграють велику роль не лише у формуванні бюджетних надходжень, а й мають стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки України. Питома вага ГМК становить понад 90% загальних обсягів промислового виробництва в місті.

До речі, СДПІ ГМК у м. Кривому Розі (одна з 11 СДПІ ВПП в Україні) було створено 1 липня 2003 р. у процесі модернізації ДПС України. До реорганізації податкової служби м. Кривого Рогу підприємства ГМК, які є великими платниками податків у Дніпропетровській області, були якоюсь мірою «загубленими» у загальній масі інших платників. Вони потребували особливої уваги до себе, про що свідчив аналіз стану їх розрахунків з бюджетом, індивідуального галузевого підходу до податкового супроводу, обслуговування фахівцями найвищої кваліфікації.

— На сьогодні на обліку в СДПІ, — продовжує розмову очільник інспекції, — перебувають не лише підприємства ГМК, а й їхні посередники, постачальники, реалізатори продукції базової галузі, великі підприємства гірничошахтного та гірничорудного машинобудування, банки. Це — еліта українського бізнесу з багаторічною історією. Говорячи «еліта», я віддаю належне не лише промисловцям м. Кривого Рогу, а й України в цілому. На обліку в 11 СДПІ ВПП перебувають 1152 суб’єкти господарювання, які становлять лише 0,13% від загальної кількості платників. Але питома вага надходжень від великих платників податків перевищує 70%. Цього року найбільші надходження до бюджету країни забезпечили саме великі платники Дніпропетровської області. До бюджету додатково отримано 4,4 млрд. грн. (порівняно з 2010 роком), з них 3,6 млрд. грн. надійшло від платників, які перебувають на обліку в СДПІ ГМК у м. Кривому Розі.

Європейський рівень менеджменту

Структуру вищезазначеної СДПІ побудовано за галузевим принципом. Головною її ланкою є шість відділів податкового супроводження платників: відділи по обслуговуванню підприємств — виробників чорних металів (працюють 16 фахівців), підприємств з видобутку руди чорних металів (працюють 20 фахівців), підприємств добувної промисловості
(21 фахівець), підприємств інших сфер матеріального виробництва (27 фахівців), інших підприємств ГМК (30 фахівців) та банківських і небанківських фінансово-кредитних установ (7 фахівців). Оскільки роботу СДПІ спрямовано на стимулювання платників податків до добровільного виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, то структура, яка передбачає комплексну та системну роботу з клієнтами, дає змогу вирішувати в галузевих відділах усі питання, пов’язані з повнотою нарахування та своєчасністю внесення податків і зборів до бюджету.

— Ми повинні гідно тримати марку державного службовця, який захищає фінансові інтереси держави, — наголосив начальник СДПІ. — Це особливо актуально сьогодні, тому що чимало підприємств, яких ми обслуговуємо, досягли  європейського рівня менеджменту. Зокрема, у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для підготовки податкової звітності та організації взаємодії з податковою службою працює цілий відділ професіоналів. Тож говорити з ними можна лише мовою професіоналів. Саме тому для створення оптимальної системи функціонування, підвищення ефективності податкового супроводження великих платників податків у СДПІ ГМК у м. Кривому Розі було запроваджено посади координаторів і експертів, до обов’язків яких входили безпосереднє обслуговування та контроль за великими платниками, які спроможні забезпечити економічний і соціальний розвиток держави.

До роботи в СДПІ залучено фахівців з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування (економічною або юридичною) та з досвідом роботи за фахом. Такими з 205 осіб є майже всі. 84% працівників СДПІ — жінки. Здійснюючи податкове супроводження підприємств і займаючись контрольно-перевірочною роботою, фахівці досконало володіють не лише знанням чинного податкового законодавства, веденням бухгалтерського обліку, а й технологією процесів виробництва підприємств ГМК. Це дає змогу виявляти резерви податкових надходжень і можливі ризики.

— Ми активно використовуємо новітні технології з метою підвищення якості обслуговування платників податків, — зазначив Юрій Темник. — На підставі наявної у податковій службі інформації, використовуючи різні її джерела, новітні методи математичного моделювання, можемо прогнозувати, наприклад, податок на прибуток. Тут уже ініціатива переходить повністю до податкових органів: ми можемо надіслати підприємству, скажімо, лист з пропозиціями, скільки платник може сплатити податків, а не так, як раніше, скільки він захоче їх сплатити. Тобто СДПІ бачить податкові резерви. І відділ економічного аналізу в цьому плані виявляє високий професіоналізм. До речі, наші програмісти ще в 2004 році розробили спеціальну програму, яка давала змогу підприємствам ГМК в електронному вигляді надавати інформацію про своїх контрагентів у розрізі податкових накладних. Це сприяло оперативнішому проведенню документальних перевірок заявлених до відшкодування сум ПДВ. На сьогодні законодавчо врегульовано необхідність отримання податковою службою такої інформації. Цього року для великих платників податків запроваджується новий сервіс — горизонтальний моніторинг як наступний крок до налагодження тісної взаємодії між платником податків та органами податкової служби. Результатом такого співробітництва будуть зменшення кількості податкових перевірок і скорочення їх строків. Контроль за сплатою податків під час проведення горизонтального моніторингу здійснюється шляхом застосування електронного аудиту. Переваги очевидні — обов’язкові перевірки, через які повинен проходити кожен платник, для бюджетоутворювальних фінансово-промислових груп будуть безконтактними, без відволікання від роботи працівників підприємств. До речі, це загальноприйнята в Європі практика.

Крім того, передбачається створення Інтернет-порталу для великих платників податків, на якому з використанням ідентифікатора платник зможе ознайомитися з податковою інформацією про себе, зокрема, з ризиками діяльності, з будь-якою інформацією з картки особового рахунку, замовити довідку, залишити запитання для консультації тощо. Там само великі платники зможуть перевірити стан своїх контрагентів. Згоду на участь в експерименті із впровадження нового сервісу для великих платників податків дали п’ять підприємств, у тому числі платник, який перебуває на обліку в СДПІ. Це — ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», з яким, до речі, підписано Меморандум про співробітництво.

Довіряй, але перевіряй

Контрольно-перевірочна робота, як і раніше, залишається важливою функцією податкових органів. Її результатом у 90% випадків є збільшення рівня податкової віддачі. Водночас відбуваються відхід від кількісних показників, переорієнтація контрольної роботи на якісні кінцеві результати — добровільну сплату та сплату у повному обсязі податків і платежів до бюджетів, збільшення рівня податкової віддачі. До речі, податкова віддача з податку на прибуток підприємств, які перебувають на обліку в СДПІ, за І квартал 2011 р. становила 7,13%. При цьому середньогалузева податкова віддача по Дніпропетровській області за той самий період становила 2,56%. Поставлено завдання зруйнувати існуючі схеми мінімізації податків, унеможливити ухилення від їх сплати в цілому.

— Водночас фіскальна функція поступово трансформується у функцію супроводження, — зазначив Юрій Темник. — Інспекція має інформаційну базу, аналіз якої дає повну картину діяльності як самого платника, так і галузі в цілому. Сьогодні вже працює алгоритм взаємодії структурних підрозділів податкової служби з відпрацювання підприємств — «інструментів» мінімізації сплати податків. Усе це дає змогу аналітичним шляхом, без втручання у фінансово-господарську діяльність платників податків, із застосуванням сучасних методів обробки даних податкової статистики та інформації із зовнішніх джерел, виявляти резерви наповнення бюджету, визначати ризики мінімізації розрахунків з бюджетом за платежами, регіонами, платниками. Вже є позитивні результати: за шість місяців поточного року збільшено надходження з ПДВ майже в 4 рази (порівняно з аналогічним періодом 2010 року). Крім того, особлива увага приділяється суб’єктам, які за рівних умов мають низький рівень податкової віддачі.

Актуальною темою сьогодення є робота органів податкової служби з легалізації заробітної плати. У підприємств, які перебувають на обліку в СДПІ ГМК у м. Кривому Розі, середньомісячна заробітна плата
за І квартал 2011 р. становила 4096,59 грн. В інспекції за приклад ставлять ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» і ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». Цього року Асоціацією платників податків України за участю ДПС України вперше складено рейтинг «Сумлінні платники податків». Одним з переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків — 2010» стало підприємство ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат».

Свій внесок у вирішення питання створення дієвої системи контролю на всіх етапах супроводу платників податків і впровадження механізму неминучого покарання злісних порушників податкового законодавства робить і підрозділ податкової міліції СДПІ. Головним його завданням залишається ліквідація підґрунтя тіньових економічних процесів і виведення активів тіньової економіки в легальний обіг. У результаті проведених цього року перевірок виявлено сім тяжких злочинів і направлено до суду дев’ять кримінальних справ. До держбюджету стягнуто понад 16,5 млн. грн. Акценти в роботі податкових міліціонерів зміщено з кількісних на якісні, тобто на отримання реального економічного ефекту у вигляді податкових надходжень від задіяних у злочинних схемах підприємств реального сектора економіки. В Україні діє ліберальна система, спрямована не на покарання за несплату податків, а на стимулювання до її сплати. Цьогорічним нововведенням стало звільнення від кримінальної відповідальності у разі повного відшкодування завданих злочинною діяльністю збитків державі, яке дає змогу повернути до бюджету кошти, виведені у тіньовий обіг.

У полі зору — конкретний платник

На сьогодні завданням податкової служби є не лише своєчасний збір податків, а й прагнення надати кожному платнику конкретну інформаційно-консультативну допомогу.

— Саме на створення атмосфери взаємоповаги та доброзичливості, які значною мірою впливають на виконання платниками податків своїх зобов’язань, і спрямовуємо ми свої зусилля, — підсумував начальник інспекції. — СДПІ здійснює значну роботу з надання практичної допомоги платникам, яких ми обслуговуємо.
З метою встановлення партнерських відносин із суб’єктами підприємницької діяльності, підвищення рівня добровільної сплати податків відділом масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян проводяться «круглі столи», уроки телефонного зв’язку «гаряча лінія», семінари з платниками, прес-конференції та брифінги. Для своєчасного доведення до платників змін у податковому законодавстві, матеріалів з питань діяльності інспекції ми співпрацюємо з місцевими ЗМІ. Найбільше вдячні за плідну співпрацю ТРК «Рудана». Все це підвищує рівень податкової культури, і, як наслідок, зростає добровільна сплата податків. До речі, рівень добровільної сплати податків у СДПІ ГМК у м. Кривому Розі становить 98%. Ось так і працюємо.


Ольга ЧЕРНОВА,
начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян СДПІ ГМК у м. Кривому Розі

Олександр КРЮЧКОВ,
krolmi@ukr.net