Юридична практика
Тема: ПДВ

Наслідки формування податкового кредиту за податковими накладними, виписаними та підписаними невстановленою особою

Суть справи. Орган ДПС вважає, що платник податку ПП «Т», порушуючи норми пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, безпідставно відніс до складу податкового кредиту суму ПДВ відповідно до податкових накладних, підписаних неуповноваженою особою від імені ТОВ «Р».

ПП «Т» не погоджується з позицією податкового органу та стверджує, що задекларовані суми податкового кредиту підтверджено належним чином оформленими податковими накладними, виписаними ТОВ «Р» (постачальник послуг).

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу ДПС, зазначив таке.

Згідно з пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до абзацу першого пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими первинними документами, враховуючи приписи пп. 7.2.6 п. 7.2 цієї статті).

Підпунктом 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 цього Закону встановлено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: порядковий номер податкової накладної; дату її виписування; повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; податковий номер платника податку (продавця та покупця); місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм); повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача; ціну поставки без врахування податку; ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Згідно із п. 3 ст. 8 Закону про ДПС однією з функцій Державної податкової адміністрації України є затвердження форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразка картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, форми повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами ДПС.

Відповідно до пунктів 2, 5 Порядку № 165 податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначено у п. 2 цього Порядку.

Пунктом 18 Порядку № 165 передбачено, що усі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати продаж товарів (робіт, послуг), та скріплюються печаткою такого платника податкупродавця.

Судами встановлено, що між ПП «Т» та ТОВ «Р» укладено договір про надання юридичних послуг. Виконання юридичних послуг оформлено актами виконаних робіт. Однак підписи у договорі про надання юридичних послуг, актах виконаних робіт, податкових накладних виконано безпосередньо не директором ТОВ «Р», на що є посилання у цих документах, а іншою особою, що підтверджується висновками експерта, складеними за результатами проведення почеркознавчої експертизи, письмовими поясненнями директора ТОВ «Р» (згідно з якими директор не підписував ці документи і не уповноважував інших осіб на здійснення таких дій).

Податкові накладні від імені ТОВ «Р» виписано та підписано особою, яку неможливо ідентифікувати, що, у свою чергу, не дає можливості встановити факт наявності у цієї особи відповідних повноважень щодо підписання зазначених податкових накладних. Таким чином, податкові накладні складено з порушенням вимог чинного законодавства, тому не можуть слугувати документами, що підтверджують право позивача на включення до податкового кредиту суми ПДВ.

Відповідно до абзацу другого пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ у разі, коли на момент перевірки платника податку органом ДПС суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом документами.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС
у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу