Юридична практика
Тема: ПДВ

Непідтвердження первинними документами на момент перевірки сум ПДВ, включених до податкового кредиту

Суть справи. Під час перевірки ПП «С» органом ДПС встановлено, що платник податків ПП «С» безпідставно включив до податкового кредиту суми ПДВ без наявності підтвердних документів.

ПП «С» зазначає, що необхідні первинні документи відсутні внаслідок їх вилучення податковою міліцією, що унеможливило їх пред'явлення органу ДПС на момент проведення перевірки. А повернуті контролюючим органом документи представнику ПП «С» були фактично власністю іншої юридичної особи — ПП «Ф».

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію органу ДПС, зазначив, що відповідно до пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пп. 7.2.6 п. 7.2 цієї статті).

У разі коли на момент перевірки платника податку органом ДПС суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену необхідними документами.

Як вбачається із з'ясованих судовими інстанціями фактичних даних, наведений припис Закону про ПДВ не було виконано позивачем, оскільки на момент проведення перевірки необхідні документи для підтвердження правомірності включення до податкового кредиту відповідних сум податку були відсутні.

Відтак у цьому випадку слід погодитися з наданою судовими інстанціями правовою оцінкою обставин справи щодо правомірності визначення позивачеві податкового зобов'язання з ПДВ згідно з рішенням податкового органу, яке оскаржується.

Посилання скаржника на відсутність у нього бухгалтерської документації унаслідок її вилучення спростовуються установленими судовими інстанціями обставинами справи. Адже зазначену перевірку було проведено працівниками ДПІ 16.03.2006 р. у той час, як представник позивача одержав усі попередньо вилучені документи ПП «С» (а саме 11.11.2005 р.).

Твердження позивача про те, що представником ПП «С» було отримано документи ПП «Ф», не відповідають наявним у матеріалах справи доказам — зокрема, розписці представника, в якій зазначено про одержання останнім попередньо вилучених документів усіх підприємств, інтереси яких він представляє. При цьому ПП «Ф» зазначається лише у контексті посилання на адресу, за якою відбулося одержання представником цих документів, а не як підприємство, чиї документи було отримано (як помилково зазначає скаржник). Факт повернення позивачеві необхідної документації, як з'ясовано судами, підтверджується також листом слідчого відділу управління податкової міліції та особистими поясненнями представника.

За таких обставин ВАСУ дійшов висновку про те, що попередніми судовими інстанціями з достатньою повнотою було встановлено обставини у справі та цим обставинам було надано правильну юридичну оцінку. Відтак передбачених законом підстав для скасування ухвалених у справі рішень не вбачається.

Відповідно до пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону про прибуток не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку.

Якщо на момент проведення перевірки податковим органом у платника податку відсутні податкові накладні, що підтверджують правомірність віднесення певних сум до податкового кредиту, то судом не може прийматися до уваги їх надання при розгляді справи у суді. Водночас якщо після проведення перевірки платник податку одержує, виявляє податкові накладні, він має право сформувати податковий кредит з урахуванням таких податкових накладних в наступному податковому періоді.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА

України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу