Юридична практика
Тема: ПДВ

Невідповідність первинних документів вимогам законодавства у зв’язку з відсутністю обов’язкових реквізитів

Суть справи. Орган ДПС стверджує, що під час перевірки передбачені договором первинні документи платником податків надано не було, а з довідок про вартість виконаних підрядних робіт та податкових накладних не вбачається, які саме роботи виконувалися та які матеріали використовувалися. Платником податків належним чином не підтверджено первинними документами, що реконструкція приміщення магазину пов'язана з виробничою (господарською) діяльністю, оскільки не дотримано вимог п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, а також порушено п. 2 ст. 9 цього Закону щодо наявності обов'язкових реквізитів первинних документів. Отже, платником податків завищено суму амортизаційних відрахувань у зв'язку з неправомірним віднесенням до складу основних засобів групи I вартості реконструкції приміщення магазину, за відсутності доказів, що такі витрати пов'язано з виробничою (господарською) діяльністю підприємства.

Платник податків зазначає, що, провівши реконструкцію приміщення, правомірно збільшив балансову вартість споруди, тому правомірно нарахував амортизаційні відрахування та відніс їх до складу валових витрат, а отже, вважає що, має усі підстави для включення до податкового кредиту ПДВ відповідно до отриманих податкових накладних, що відповідають вимогам пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону про ПДВ.

Рішення суду. ВАСУ зазначив, що згідно із пп. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (робіт), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом ДПС суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими визначеними документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту.

Враховуючи, що за даними книги придбання товарів (робіт, послуг) підприємства позивачем суми ПДВ з придбання робіт з реконструкції приміщення включено до складу податкового кредиту, однак надані ним локальні кошториси не містять дати та місця складання, назви підприємства, яким їх складено, доказів їх погодження, не зазначено прізвища та посадових осіб, які їх склали та перевірили, крім того, не засвідчено печатками підприємства, а отже, не можуть бути належним доказом правомірного збільшення балансової вартості споруд, судом апеляційної інстанції правильно зазначено про відсутність у позивача підстав для включення до складу податкового кредиту сум ПДВ лише на підставі отриманих податкових накладних.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА

України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу