Новини

Кримінальний процесуальний кодекс України

З 20.11.2012 р. набере чинності Кримінальний процесуальний кодекс України (крім деяких положень), яким удосконалено й оптимізовано процедуру кримінального провадження та підвищено оперативність кримінального судочинства, встановлено порядок кримінального провадження на засадах пріоритетності прав і свобод людини, забезпечено реалізацію принципів змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту в кримінальному процесі.

Визнано таким, що з 20.11.2012 р. втратить чинність, Кримінально-процесуальний кодекс України.


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI