Бухоблік
Тема: Податок на прибуток

Податкова звітність з податку на прибуток для виробників сільгосппродукції

Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції визначено ст. 155 Податкового кодексу.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу. Зазначені підприємства сплачують податок за підсумками звітного податкового року.

Річний податковий період для такої категорії платників податку на прибуток починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (пп. 152.9.1 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу).

За підсумками роботи за зазначений період сільськогосподарські виробники складають та подають до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.

Водночас звертаємо увагу, що для виробників сільськогосподарської продукції, зареєстрованих як платники фіксованого сільськогосподарського податку, не застосовуються норми пп. 152.9.1 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу в частині визначення податкового періоду для виробників сільськогосподарської продукції (пп. 152.9.4 цього пункту).

Порядок подання податкової декларації

Платник податку самостійно обирає спосіб подання податкової декларації (якщо інше не передбачено Податковим кодексом) та може здійснити подання таким шляхом:

 • особисто або вповноваженою на це особою;
 • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • направити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу).

При цьому у разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу).

Строки подання податкової декларації

Звертаємо увагу на те, що підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку на прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу податок на прибуток сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, установлених Кодексом.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу. Водночас перенос строків сплати податків Кодексом не передбачено.

Форма та подання податкової декларації

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу та чинному на час її подання (п. 48.1 ст. 48 Кодексу).

Зважаючи на те, що платники податку на прибуток — сільгоспвиробники, визначені у ст. 155 Кодексу, застосовують річний податковий період, такі платники протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, повинні подати дві окремі декларації з податку на прибуток підприємства, а саме:

 • за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2011 р.Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 114;
 • за період з 01.01.2012 р. по 30.06.2012 р.Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 1213.

Ставка податку на прибуток

Відповідно до п. 152.1 ст. 152 Податкового кодексу податок на прибуток нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі ст. 149 Кодексу. Податковою базою для цілей нарахування податку на прибуток визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно зі ст. 134, з урахуванням положень статей 135 — 143 Кодексу.

Одним із позитивів Податкового кодексу є поступове зниження ставки податку на прибуток. Тому з урахуванням перехідних положень Податкового кодексу оподаткування прибутку, отриманого платниками податку на прибуток, зокрема сільгоспвиробниками, за відповідні звітні (податкові) періоди, здійснюється за ставками, встановленими у п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, а саме:

 • з 01.04.2011 р. по 31.12.2011 р. — 23%;
 • з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. — 21%;
 • з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. — 19%;
 • з 01.01.2014 р. — 16%.

Як зазначалось вище, для виробників сільськогосподарської продукції звітний період для розрахунку податку на прибуток становить рік, отже при нарахуванні та сплаті цього податку застосовують такі ставки:

 • за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2011 р.за ставкою у розмірі 23%, починаючи з 01.01.2012 р. по 30.06.2012 р.за ставкою  21%;
 • за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2012 р. — у розмірі 21%, а починаючи з 01.01.2013 р. по 30.06.2013 р. включно — 19%.