Бухоблік
Тема: ПДВ

Державна підтримка  галузі тваринництва

На виконання пп. 6 п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу з 14.05.2012 р. набрав чинності Порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затверджений постановою № 342.

Зазначеною постановою внесено зміни до постанови № 246, якою регулювався Порядок нарахування ПДВ, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати.

Нагадаємо, що з 01.01.2012 р. Законом № 4268 викладено в новій редакції п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу і змінено порядок оподаткування ПДВ діяльності переробних (м'ясомолочних) підприємств та виплати ними дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, що існував до зазначеної дати. Зокрема, встановлено, що позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена у податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, сплачується до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі держказначейства, у відповідних розмірах. Також було змінено механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

Розглянемо детальніше новий Порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету.

Напрями розподілу бюджетних коштів

На відміну від попереднього Порядку № 246, яким передбачалося спрямування бюджетних коштів на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати дотації за реалізоване переробним підприємством молоко, його нова редакція передбачає здійснення виплати спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби (далі — дотація за молодняк).

Як і раніше, виплати бюджетних коштів здійснюватимуться на часткове відшкодування:

 • вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі — часткове відшкодування вартості корів);
 • відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці (далі — часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами);
 • вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва (далі — часткове відшкодування вартості будівництва);
 • витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі — часткове відшкодування витрат на установку).

За вищезазначеними напрямами бюджетні кошти розподілятимуться Кабінетом Міністрів України за поданням Мінагрополітики України.

Розглянемо детальніше умови та порядок здійснення таких виплат.

Дотація за молодняк

Дотація за молодняк виплачуватиметься фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився в їх господарствах, та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів, які приймаються щокварталу до 1 числа наступного місяця та до 01.12.2012 р. у порядку черговості їх надходження. Про це має бути зроблено запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики України. Також слід зауважити, що підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів'я молодняка крім відповідних документів є запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською, селищною чи міською радою.

Отже, для отримання зазначеної дотації необхідно надати сільським, селищним чи міським радам копії таких документів:

 • паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • паспорта особи;
 • довідки про відкриття рахунку в банку;
 • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку в паспорті).

Розмір дотації за молодняк залежить від певного віку молодняка (що утримується фізичними особами) на момент подання вперше вищезазначених документів, та відповідає:

 • 250 грн. за голову — за молодняк віком від 3 до 5 місяців;
 • 500 грн. за голову — за молодняк віком від 6 до 8 місяців;
 • 750 грн. за голову — за молодняк віком від 9 до 11 місяців (включно).

Надалі бюджетна дотація виплачуватиметься фізичним особам за збереження молодняка до досягнення ним одинадцятимісячного віку у розмірі 250 грн. за кожні наступні три місяці його утримання.

Часткове відшкодування вартості корів

Часткове відшкодування вартості корів здійснюватиметься у розмірі 50% їх вартості, але не більш як 7000 грн. за голову, та надаватиметься на безповоротній основі суб'єктам господарювання за закуплені ними (в тому числі у 2011 р.) на племінних заводах та у племінних репродукторах або за поставлені в режимі імпорту:

 • племінні телиці;
 • нетелі;
 • корови молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

Для отримання часткового відшкодування вартості корів суб'єкти господарювання щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) подають комісії, яку утворюють розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, такі документи:

 • заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики України;
 • завірену в установленому порядку копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
 • довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;
 • довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • довідки, видані Мінагрополітики АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;
 • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
 • копії відповідних платіжних документів;
 • акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту);
 • копію звіту про стан тваринництва;
 • виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • копії племінних свідоцтв (сертифікатів);
 • письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати часткового відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб'єкти господарювання подають також копії:

 • відповідного контракту;
 • рахунку-фактури (інвойсу);
 • вантажної митної декларації.

Часткове відшкодування вартості корів не виплачується, якщо:

 • суб'єкта господарювання визнано банкрутом;
 • суб'єкта господарювання ліквідовано;
 • порушено провадження у справі про банкрутство;
 • отримано відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності за іншими бюджетними програмами.

Звертаємо увагу, що у разі:

 • зменшення поголів'я корів станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням введених в основне стадо закуплених племінних тварин, вартість яких було частково відшкодовано, одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі;
 • вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених племінних телиць, нетелей та корів, вартість яких було частково відшкодовано, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, відшкодовані за їх придбання.

Часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами

Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці, здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою № 794.

При цьому суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Часткове відшкодування вартості будівництва

Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою № 900, з урахуванням того, що вимоги стосовно мінімальної чисельності поголів'я утримуваної худоби та птиці не застосовуються.

Суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок загального фонду державного бюджету в максимальному розмірі, встановленому законодавством, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Часткове відшкодування вартості обладнання

Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу в розмірі 30% вартості обладнання та механізмів.

Часткове відшкодування вартості обладнання не виплачуватиметься суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами.

Якщо суб'єкт господарювання відчужує обладнання, часткове відшкодування вартості якого він отримав, до закінчення трирічного строку його експлуатації, бюджетні кошти повертаються ним до державного бюджету.

Для участі в такому конкурсі суб'єкти господарювання подають документи у визначені  строки конкурсній комісії, яку утворюють розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:

 • заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики України;
 • довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
 • довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;
 • довідки, видані Мінагрополітики АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб'єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами;
 • довідку про відсутність простроченої заборгованості за іноземними кредитами, наданими під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі роки;
 • завірені в установленому порядку копії: довідки про включення до ЄДРПОУ; бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства — за останній звітний період); документів, що підтверджують придбання обладнання;
 • довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Під час визначення переможців конкурсу перевага надаватиметься суб'єктам господарювання, які провадять виробничу діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку, та використовують енергозберігаючі технології.

Часткове відшкодування витрат на установку

Право на часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння має фізична особа. Таке право виникає один раз на період експлуатаційного строку такої установки. При цьому у разі закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої такі витрати не відшкодовуватимуться.

Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюватиметься у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою, в тому числі у 2011 р., для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більш як 5000 грн. за одиницю.

Слід зазначити, що у разі відчуження установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:

 • довідку про кількість корів, видану сільською, селищною чи міською радою;
 • копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;
 • виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;
 • копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунку в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).