Податок на майно

Земельний податок

За якою ставкою розраховується земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що не є сільськогосподарськими угіддями?

Відповідно до ст. 22 Земельного кодексу землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, в тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей землі.

До земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що належать до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Пунктом 274.1 ст. 274 Податкового кодексу визначено, що ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки.

Для оподаткування земельних ділянок, що розташовані в межах населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлено ставки податку (в гривнях за 1 м2), визначені залежно від чисельності населення, та коефіцієнти, що застосовуються у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення (п. 275.1 ст. 275 Податкового кодексу).

Податок за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, які розташовано за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що зайняті господарськими будівлями (спорудами), справляється за ставкою у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 277.1 ст. 277 Кодексу).

Ставка податку за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту, за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди), зв'язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь і земель лісогосподарського призначення), встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 278.1 ст. 278 Податкового кодексу).

Ставка податку за земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі), встановлюється у розмірі 0,03% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (п. 278.3 ст. 278 Кодексу).

Враховуючи вищезазначене, податок за інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не є сільськогосподарськими угіддями, справляється за ставкою:

  • у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки землі — за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
  • встановленою ст. 275 Податкового кодексу, — за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
  • у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області — за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що зайняті господарськими будівлями (спорудами);
  • у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області — за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
  • у розмірі 0,03% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області — за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі).

 

Як оподатковуються земельні ділянки сільськогосподарських угідь?

Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) встановлено ст. 272 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 272.1 ст. 272 Кодексу ставки податку за 1 га сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

  • для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,1%;
  • для багаторічних насаджень — 0,03%.

За сільськогосподарські угіддя, які надано в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони належать, податок справляється за ставками, визначеними п. 272.1 цієї статті (п. 272.2 ст. 272 Податкового кодексу).

 

Чи застосовується самостійно платниками плати за землю при обчисленні земельного податку або орендної плати до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь коефіцієнт 1,756, визначений постановою № 1185?

Відповідно до пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 Податкового кодексу базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного згідно з порядком, встановленим розділом XIII Кодексу.

Постановою № 1185, яка набрала чинності з 01.01.2012 р., внесено зміни до Методики № 213, зокрема, визначено, що показники нормативної грошової оцінки 1 га ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 01.07.95 р., застосовуються з коефіцієнтом 1,756.

Таким чином, оскільки базою оподаткування земельним податком та орендною платою за земельну ділянку є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, то при обчисленні суми земельного податку або орендної плати за земельну ділянку платниками самостійно застосовується коефіцієнт 1,756 до нормативної грошової оцінки 1 га ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 01.07.95  р.