Юридична практика
Тема: ПДВ, ФСП

Відшкодування сум ПДВ з бюджету платнику ФСП

Суть справи. Контролюючим органом відмовлено ЗАТ «А» у відшкодуванні з бюджету суми ПДВ, яку сформовано на підставі податкової накладної, виданої при купівлі основних фондів, оскільки ЗАТ «А» є сільськогосподарським виробником та акумулює ПДВ, використовуючи цей податок на розвиток власного виробництва сільськогосподарської продукції, а відтак згідно із законодавством суму ПДВ, помилково заявлену до бюджетного відшкодування, потрібно відображати у спеціальній (скороченій) декларації, а не у загальній.

На думку суб'єкта господарювання, відмова у відшкодуванні суми ПДВ з Держбюджету України органом ДПС є протиправною, оскільки ЗАТ «А» придбано основні фонди (не належать до сільськогосподарської продукції), отримано податкову накладну та сплачено у ціні товару суму ПДВ, а відтак воно має право на відшкодування ПДВ з бюджету, відобразивши це у загальній декларації.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, а також оцінивши обставини справи, дійшов висновку, що касаційна скарга органу ДПС підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Під час судового розгляду встановлено, що ЗАТ «А» звернулося до суду із позовом про стягнення з Держбюджету України заборгованості з ПДВ, яка виникла на підставі поданої загальної податкової декларації.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін рішенням суду апеляційної інстанції, позов суб'єкта господарювання задоволено.

Основною підставою для прийняття таких рішень стало те, що придбані будівельні матеріали ЗАТ «А» є основними фондами, а тому податковий кредит при придбанні основних фондів цілком правомірно віднесено до загальної податкової декларації.

Однак суд касаційної інстанції не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, виходячи з таких підстав.

Позивач є сільськогосподарським товаровиробником і відповідно до вимог Закону про ФСП був платником такого податку на момент здійснення договору купівлі-продажу основних фондів.

ЗАТ «А» укладено договір купівлі-продажу обладнання з додатковими угодами. Предметом зазначеного договору є виготовлення, поставка, монтаж обладнання для утримання свійських птахів. На виконання цього договору ЗАТ «А» здійснило розрахунок, що підтверджується платіжними дорученнями, та отримало від ТОВ «В» податкову накладну.

Надалі ЗАТ «А» на порушення податкового законодавства сформувало податковий кредит на підставі податкової накладної, відображаючи його у загальній декларації.

Відповідно до абзацу четвертого п. 1.2 розділу першого «Загальні положення» Порядку № 166 платники податку, у яких суми ПДВ повністю залишаються у розпорядженні для цільового використання, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену). До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціальних режимів оподаткування, установлених пунктами 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ.

Згідно з п. 4 Порядку № 271 на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарський товаровиробник складає декларацію з ПДВ з реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, крім операцій з продажу переробним підприємством молока та м'яса живою вагою, і у терміни, передбачені законодавством для звітності, подає її до органів ДПС. Одночасно з податковою декларацією з ПДВ за відповідний звітний період сільськогосподарські товаровиробники подають до органу ДПС за місцем реєстрації довідку про цільове використання сум ПДВ за попередні звітні періоди.

Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації з ПДВ з реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, тобто різниця між сумою ПДВ, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам, перераховується сільськогосподарськими товаровиробниками з поточного рахунку на окремий рахунок у терміни, передбачені для перерахування суми ПДВ до бюджету. Не перераховані на окремий рахунок зазначені кошти вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до бюджету у безспірному порядку.

Зазначений окремий рахунок товаровиробник повинен відкрити протягом одного звітного періоду. Залишок податкового кредиту відповідно до скороченої декларації зараховується сільськогосподарським товаровиробникам на зменшення податкових зобов'язань наступних звітних періодів.

Із зазначеного очевидно, що при визначенні об'єкта оподаткування платник ПДВ, який підпадає під дію положення п. 11.29 ст. 11 Закону про ПДВ, і податкове зобов'язання, і податковий кредит декларує за спеціальною податковою декларацією. Оскільки суб'єкт господарювання, реалізуючи продукцію, на підставі цієї норми не сплачує цей податок до бюджету, а декларує податкові зобов'язання за спеціальною податковою декларацією, використовуючи кошти відповідно до Порядку № 271, то і податковий кредит із ПДВ, сформований за операціями з придбання основних фондів, має включатися до тієї самої декларації та відповідно зменшувати суму, що залишилася у розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника.

За таких обставин дії органу ДПС щодо відмови у бюджетному відшкодуванні сільськогосподарському товаровиробнику є обґрунтованими та узгоджуються із податковим законодавством.

Враховуючи викладене, ВАСУ касаційну скаргу органу ДПС задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та у задоволенні позову платнику податків відмовив.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Віталій КЕМІНЬ,
головний державний податковий інспектор відділу
представництва інтересів органів ДПС у судах касаційної
інстанції та узагальнення судової практики Юридичного управління