Юридична практика
Тема: ФСП

Відмова органу ДПС у підтвердженні статусу платника ФСП

Суть справи. Податковим органом відмовлено сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Т» (даліСТОВ «Т») у підтвердженні статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку на 2011 р. у зв'язку з наявністю податкового боргу.

Платник податків не погоджується з позицією органу ДПС, оскільки вважає, що при відмові податковим органом неправомірно застосовано норми законодавства.

Рішення суду. Окружний адміністративний суд (далі — ОАС) підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке.

Згідно з п. 306.1 ст. 306 Податкового кодексу СТОВ «Т» як сільськогосподарське товариство для набуття і підтвердження статусу платника ФСП самостійно обчислило суму податку, до 1 лютого поточного року (2011 р.) подало відповідний розрахунок до органу ДПС (податкову декларацію з ФСП) за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу. У листі, надісланому на адресу позивача органом ДПС, відмовлено у прийнятті вищезазначеного розрахунку та позивача не визнано платником ФСП у 2011 р. Відмову вмотивовано тим, що на підставі пунктів 301.1 та 301.6 ст. 301 Податкового кодексу СТОВ «Т» не може бути зареєстровано як платник цього податку через те, що частка його сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік не дорівнювала або перевищувала 75%, а також на день подання документів про набуття статусу платника ФСП за позивачем рахується податковий борг.

Не погоджуючись із органом ДПС, суб'єкт господарювання звернувся до суду з позовом про обов'язок органу ДПС вчинити всі дії, пов'язані з визнанням статусу платника ФСП.

Дослідивши наявні у справі докази, проаналізувавши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, ОАС дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, зважаючи, зокрема, на таке.

Порядок набуття і скасування статусу платника податку визначено ст. 308 Податкового кодексу. Пунктом 308.1 цієї статті зазначено, що сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку подають до 1 лютого поточного року:

  • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків і водосховищ)), — органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);
  • звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — органу ДПС за місцем розташування такої земельної ділянки;
  • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — органам ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом ДПС;
  • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — органам ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Згідно з п. 301.1 ст. 301 Податкового кодексу платниками ФСП з урахуванням обмежень, установлених п. 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Пунктом 301.6 ст. 301 Податкового кодексу встановлено обмеження для набуття статусу платника ФСП. Зокрема, пп. 301.6.3 цього пункту передбачено, що не може бути зареєстрований як платник податку суб'єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Наявність податкового боргу СТОВ «Т» станом на 31.01.2011 р. підтверджується довідкою органу ДПС.

Судом установлено, що посилання позивача в адміністративному позові на непоширення на нього вимоги щодо підтвердження 75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік для надання йому статусу платника ФСП, встановленої п. 301.1 ст. 301 Податкового кодексу, у зв'язку із застосуванням щодо нього вимог п. 308.5 ст. 308 цього Кодексу у частині виникнення обставин непереборної сили у попередньому податковому періоді не відповідає дійсності.

Згідно із зазначеним пунктом Податкового кодексу якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського товаровиробництва у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких платників податку в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75%.

Однак п. 308.5 ст. 308 Кодексу установлено обов'язкові умови для підтвердження в даному випадку статусу платника ФСП, а саме: такі платники податку для підтвердження статусу платника податку подають податкову декларацію разом з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

З огляду на викладене оскільки СТОВ «Т» не подало разом з декларацією з ФСП від 31.01.2011 р. та з розрахунком частки сільськогосподарського товаровиробника за 2010 р. рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин, суд вважає, що на нього не можуть поширюватись норми п. 308.5 ст. 308 Податкового кодексу.

Також судом досліджено обставини, на які позивач посилається як на форс-мажорні: позивач вважає обставиною непереборної сили незаконне порушення стосовно нього справи про банкрутство, у зв'язку з чим було блоковано роботу підприємства.

Суд вважає такі посилання безпідставними, оскільки провадження у справі про банкрутство СТОВ «Т» було припинено 21.10.2009 р., що підтверджується постановою Вищого господарського суду від 21.10.2009 р.

Водночас для набуття статусу платника ФСП СТОВ «Т» подало декларацію з ФСП та розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника за 2010 р., тобто за той період, коли стосовно СТОВ «Т» вже було припинено справу про банкрутство та на нього вже поширювались процедури, встановлені Законом про банкрутство.

Суд також дійшов висновку, що посилання СТОВ «Т» в адміністративному позові на те, що ним не отримано відповіді на лист від 23.02.2011 р. щодо прохання зареєструвати його платником ФСП, є неправильним тлумаченням норм права. При аналізі змісту цього листа видно, що він не містить вимоги щодо надання податкової консультації в порядку, встановленому ст. 52 Податкового кодексу. Так само в ньому немає вимоги щодо скасування рішення контролюючого органу. Відмова в наданні статусу платника ФСП за своєю правовою суттю не є рішенням контролюючого органу про визначення грошового зобов'язання, щодо якого може бути застосовано процедуру адміністративного чи судового оскарження, визначену статтями 55, 56 зазначеного Кодексу, тому вимога щодо надання вмотивованого рішення протягом 20-денного терміну на нього не поширюється.

Крім того, стосовно викладених у листі питань органом ДПС надано відповідь у листі від 09.02.2011 р., який містив обгрунтування відмови у наданні СТОВ «Т» статусу платника ФСП з посиланням на обставини, визначені пп. 301.6.3 п. 301.6 ст. 301 Податкового кодексу.

Аналізуючи вищезазначені обставини, суд дійшов висновку, що СТОВ «Т» при поданні податкової декларації з ФСП не виконано вимог статей 301, 308 Податкового кодексу, а тому в задоволені адміністративного позову йому слід відмовити.

Враховуючи викладене, ОАС у задоволені адміністративного позову суб'єкта господарювання відмовлено повністю.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-
правових актів, візування роз'яснень Юридичного
управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор