Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, ПДВ

Розгляд скарг щодо донарахування ПДВ суб’єкту спеціального режиму оподаткування

Суть справи. Позаплановою виїзною перевіркою з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2009 р. по 30.09.2011 р. (акт перевірки від 09.12.2011 р.) встановлено, що згідно із свідоцтвом про реєстрацію сільськогосподарського підприємства (даліПідприємство) як суб'єкта спеціального режиму оподаткування видом діяльності Підприємства є 01.11.0вирощування зернових та технічних культур. До заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ Підприємством було додано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, в якому зазначено вид діяльності: 01.11.0вирощування зернових та технічних культур.

Підприємство протягом періоду, що перевірявся, займалося також розведенням великої рогатої худоби, свиней, виробництвом м'яса, жиру та реалізацією продукції, отриманої від цієї діяльності, і відображало зазначені операції у спеціальній декларації з ПДВ.

Перевіркою встановлено порушення Підприємством вимог пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 і п. 81.10 ст. 81 Закону про ПДВ за період з 01.10.2009 р. по 31.12.2010 р., а також п. 187.1 ст. 187 та ст. 209 Податкового кодексу.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про сплату на суму 166 773 грн. ПДВ та застосовано штрафну санкцію на суму 37 716 грн.

Позиція платника. Підприємство є сільськогосподарським; його основна діяльність — вирощування зернових і технічних культур. Останніми роками створено підсобне господарство, в якому вирощували тварин (для власних потреб), збільшували поголів'я, а надлишки продукції тваринництва власного виробництва (молоко, м'ясо) реалізовували як товарну продукцію. У січні 2009 р. (у період переходу Підприємства на спрощену систему оподаткування) при підготовці заяви Підприємство керувалося наказом № 755, в якому зазначено, що достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства слід підтверджувати витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД, який сільськогосподарське підприємство додає до заяви. На момент подання заяви про перехід Підприємства на спеціальний режим оподаткування продукція рослинництва становила понад 91% загальної реалізації — це був основний вид діяльності Підприємства. Згідно з Положенням № 79 було правомірно надано довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з основним видом діяльності — рослинництво (01.11.0 — вирощування зернових та технічних культур), що дало змогу у подальшому правомірно вносити реалізовану продукцію тваринництва власного виробництва до скороченої декларації з ПДВ і залишати ПДВ у своєму розпорядженні.

Витяг із рішення. Пунктом 3.1 ст. 3 Закону про ПДВ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ, зокрема, є операції платників податку з поставки товарів і послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України.

Згідно з пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 цього Закону датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають поставці, а в разі поставки товарів (робіт, послуг) за готівку — дата їх оприбуткування в касі платника податку, за відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, який засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Відповідно до пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з цим підпунктом, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду.

Пунктами 81.1 і 81.2 ст. 81 Закону про ПДВ визначено, що резидент, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства й рибальства та відповідає критеріям, установленим п. 81.6 цієї статті (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування. Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податкудля інших виробничих цілей. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75% вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (п. 81.6 цієї статті).

Для отримання права на застосування спеціального режиму оподаткування такий платник ПДВюридична особа (будь-якої форми власності) повинен пройти відповідну
реєстрацію як суб'єкт спеціального режиму оподаткування в органах податкової служби
(Положення № 79).

При реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування такій особі видається спеціальне свідоцтво, в якому зазначається виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію ст. 81 Закону про ПДВ.

Слід зазначити, що платники ПДВ, які відповідають вимогам цієї статті, застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ за усіма видами діяльності, зазначеними у свідоцтві суб'єкта спеціального режиму оподаткування та підтвердженими довідкою державних органів статистики.

Пунктом 5 Порядку заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом № 166, встановлено, що платники, зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, у податковій декларації (скороченій) відображають лише операції, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом, інші операціїу податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

З 01.01.2011 р. набрав чинності Податковий кодекс, п. 187.1 ст. 187 якого визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Порядок застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства визначено ст. 209 Податкового кодексу.

Так, зокрема, резидент, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства і відповідає критеріям, установленим п. 209.6 цієї статті (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування (п. 209.1 ст. 209 Кодексу).

Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, при цьому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг має становити не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (п. 209.6 цієї статті).

У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ на загальних підставах, має міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства (п. 209.10 ст. 209 Податкового кодексу).

Пунктом 5 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом № 41, установлено, що платники податку, які згідно зі ст. 209 Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, які стосуються спеціального режиму, установленого вищезазначеною статтею.

За результатами розгляду скарги податкове повідомлення-рішення ДПІ про збільшення суми грошового зобов'язання з ПДВ і рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, залишено без змін, а скарга Підприємства — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової
роботи ДПС України
начальник Управління апеляцій

Сергій КОНОВАЛОВ,
начальник відділу апеляцій з оподаткування
місцевими податками, ресурсними і рентними платежами

Ірина ІГНАТОВА,
головний державний податковий ревізор-інспектор
відділу апеляцій з оподаткування прямими і непрямими
податками та моніторингу і аналізу розгляду скарг платників