Юридична практика
Тема: ПДВ

Право на бюджетне відшкодування ПДВ у платника, зареєстрованого як платник цього податку менше ніж 12 календарних місяців

Суть справи. За позицією органу ДПС суб'єкт підприємницької діяльностіфізична особа не має права у липні 2006 р. на отримання бюджетного відшкодування відповідно до вимог пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ, оскільки останній зареєстрований як платник ПДВ з 22.05.2006 р.

На думку платника податків, для набуття права на отримання бюджетного відшкодування за наявності такої умови, як нарахування податкового кредиту у зв'язку з придбанням основних фондів (у даному випадку придбання у червні 2006 р. легкового автомобіля), обмежувальні умови для виникнення права на бюджетне відшкодування щодо реєстрації особи як платника ПДВ не менше ніж за 12 календарних місяців до моменту подання заяви на бюджетне відшкодування та/або щодо наявності обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців не менших, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування, не діють.

Рішення суду. Відповідно до абзацу другого пп. «а» пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону про ПДВ (п. 7.7 ст. 7 у редакції Закону № 2505) не має права на отримання бюджетного відшкодування особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування,
та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту унаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

З наведеного в абзаці другому пп. «а» пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 зазначеного Закону положення випливає, що законодавець обмежив право на отримання бюджетного відшкодування двома обов'язковими умовами, кожна з яких може мати місце окремо від іншої або разом з іншою, і наявності однієї з яких вже достатньо для висновку про відсутність права на бюджетне відшкодування, про що свідчать використані законодавцем сполучники «та», що має значення приєднання, та «або», що має значення вибору, а саме:

  • реєстрація особи як платника податку на додану вартість менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування;
  • наявність у особи обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менших, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування фондів).

З наведеного вбачається, що умова про нарахування податкового кредиту унаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, за наявності якої обмеження щодо виникнення права на бюджетне відшкодування не діє, вжита законодавцем лише щодо другої обмежувальної умови: наявність у особи обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менших, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Таким чином, обов'язковою умовою для виникнення права у платника ПДВ на бюджетне відшкодування є реєстрація такої особи як платника податку не менше ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування.

У разі коли особа зареєстрована як платник податку менше ніж за 12 календарних місяців, вона не має права на отримання бюджетного відшкодування навіть за наявності обсягу оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців не менших, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування, або відсутності таких обсягів при нарахуванні податкового кредиту унаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту
ДПА України
начальник відділу представництва інтересів
органів ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу