Новини

Зміни до Податкового кодексу України

Внесено зміни до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів.

Уточнено деякі визначення понять, вдосконалено окремі норми Податкового кодексу України з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб тощо.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих змін, внесених до Податкового кодексу України п. 1 розділу I цього Закону.

Закон буде надруковано в наступному номері «Вісника».


Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-VI