Юридична практика
Тема: Адміністрування податків, Акцизний податок, Перевірки та відповідальність

Оскарження рішень про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

Суть справи. При здійсненні перевірки ресторану, який належить до акціонерного товариства (далі — АТ), установлено, що в реалізації знаходились пляшки вина ігристого без марок акцизного податку встановленого зразка. В акті перевірки також зазначено, що ресторан має два зали для курців і некурців, які не забезпечено графічними знаками «Куріння заборонено!», «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!». За розглядом акта перевірки рішенням ДПІ до АТ застосовано фінансові санкції на загальну суму 5100 грн., у тому числі 3400 грн. за необладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації, передбаченої ст. 152 Закону № 481/95, та 1700 грн. за реалізацію алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка.

У поданій скарзі генеральний директор АТ просить скасувати рішення про застосування фінансових санкцій, висловлюючи незгоду з фактами, встановленими під час перевірки.

Витяг з рішення. Частиною четвертою ст. 11 Закону № 481/95 визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством. Водночас ст. 152 цього Закону визначено, що забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів, зокрема, у закладах громадського харчування. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщено наочну інформацію, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!». У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака із текстом такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!». У закладах громадського харчування відводиться не менше 50% площі торгових залів для обслуговування осіб, які не курять. 

Згідно з п. 3.10 Правил № 219 забороняється куріння тютюнових виробів у закладах (підприємствах) ресторанного господарства (незалежно від типу і класу), за винятком спеціально відведених для цього місць. Суб’єкт господарювання зобов’язаний відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжкою, вентиляцією або іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити в куточку споживача наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів.

Відповідно до п. 226.2 ст. 226 Податкового кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Як передбачено пунктами 20, 21 Положення № 1251 у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України покупці марок зобов’язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

Відповідно до п. 12 Правил № 854 зберігання та реалізація алкогольних напоїв дозволяється тільки за наявності марки акцизного збору встановленого зразка на пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством.

Пунктом 228.9 ст. 228 Податкового кодексу передбачено, що відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно до закону.

Згідно з п. 6 Порядку № 790 рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених п. 2 цього Порядку, приймаються керівником, а у разі його відсутності — заступником керівника органу, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами (Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України, його регіональні управління та їх територіальні підрозділи, Мінекономіки України, чи керівником (його заступником) органів МВС, Мінохорони здоров’я України), ДПА України, Держкомстату України, Держспоживстандарту України у межах їх компетенції, визначеної законодавством.

До суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема за необладнання спеціально відведених для куріння місць та нерозміщення наочної інформації, передбаченої ст. 152 Закону № 481/95, — 3400 грн.; за зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору — у розмірі 100% вартості товару, але не менше 1700 грн. (абзаци десятий, п’ятнадцятий частини другої ст. 17 зазначеного Закону).

За результатами розгляду скарги рішення державної податкової інспекції було залишено без змін, а скарга — без задоволення.


Єгор ПРИТУЛА,
заступник директора Департаменту правової
роботи — начальник Управління апеляцій ДПС України

Сергій КОНОВАЛОВ,
заступник директора Департаменту

Наталія ПІВТОРАК,
начальник відділу апеляцій
з питань неподаткових платежів