Інші податки
Тема: Перевірки та відповідальність

Умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

Умови та порядок допуску посадових осіб органів ДПС до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок чітко визначено ст. 81 Податкового кодексу.

З метою вдосконалення порядку здійснення посадовими (службовими) особами органу ДПС перевірок платників податків Законом № 3609 внесено зміни до вищезазначеного Кодексу та розширено перелік документів, які дають право податківцям приступити до документальної виїзної або фактичної перевірки.

Підстави для проведення перевірок

Так, у новій редакції встановлено, що посадові особи органу ДПС мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених Податковим кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення перевірки та службового посвідчення.

Відповідно до вимог оформлення направлення на проведення перевірки, визначених ст. 81 Податкового кодексу, в направленні на проведення планової або позапланової перевірки мають бути зазначені: дата видачі, найменування органу ДПС, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), що перевіряється, мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

При цьому слід звернути увагу, що відомості щодо посадових осіб, зазначених у направленні на перевірку, мають відповідати даним, наведеним у службовому посвідченні кожного із перевіряючих.

Крім того, направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису керівника органу ДПС або його заступника, скріпленого печаткою органу ДПС. Використання факсиміле в такому випадку не передбачається.

З метою встановлення єдиної форми направлення на перевірку ДПС України розроблено зразок направлення, затверджений наказом № 355.

Для підтвердження факту вручення органом ДПС повідомлення про проведення перевірки платника податків Податковим кодексом передбачено норму, відповідно до якої при пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Відмова платника податків від проведення перевірок

Для забезпечення прав платників податків та унеможливлення зловживань податківцями ст. 81 Податкового кодексу визначено підставу, за якою платником податку може бути не допущено посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки, а саме: непред’явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) вищезазначених документів або пред’явлення зазначених документів, оформлених з порушенням вимог, встановлених цією статтею.

Водночас зазначеною статтею також визначено заборону щодо відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначено в абзаці п’ятому п. 81.1 цієї статті.

Якщо у разі наявності відповідних підстав для проведення перевірки та дотримання умов її проведення платником податків та/або посадовими (службовими) особами платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) відмовлено у допуску посадових (службових) осіб органу ДПС до проведення перевірки, в такому випадку посадовими (службовими) особами органу ДПС складається відповідний акт, який засвідчує факт такої відмови.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 94 Податкового кодексу органам ДПС надано право застосовувати адміністративний арешт майна платника податків у разі його відмови від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу ДПС.

Нові умови допуску до проведення документальних та фактичних перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, сприяли підвищенню якості оформлення органами ДПС документів, які дають право податківцям приступити до документальної виїзної або фактичної перевірки, та, як наслідок, позитивного впливу на кількість відмов платників податків у допуску посадових (службових) осіб до проведення перевірки.

Так, за чотири місяці 2012 р. за запланованими більш ніж 3 тис. перевірок платників податків — юридичних осіб зафіксовано лише три недопуски. Така ситуація свідчить про високий кваліфікаційний рівень посадових (службових) осіб органів ДПС та обізнаність посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) щодо норм Податкового кодексу.

Скорочення кількості перевірок

Поряд із запровадженням нових порядків у організації та проведенні документальних і фактичних перевірок органами ДПС на постійній основі здійснюються заходи, спрямовані на скорочення кількості перевірок платників, зменшення втручання в їх діяльність та підвищення якості їх проведення.

Так, до плану-графіка проведення документальних перевірок на 2011 р. включено 12,2 тис. суб’єктів господарювання — юридичних осіб, що на 11,1 тис., або на 48%, менше, ніж на 2010 р. У 2012 р. передбачається планово перевірити не більше 8 тис. платників податків — юридичних осіб.

Щодо проведення фактичних перевірок платників податків з контролю за дотриманням норм законодавства при проведенні готівкових розрахунків слід зазначити, що протягом трьох місяців 2012 р. проведено 4,8 тис. таких перевірок, що майже на 70% менше, ніж за аналогічний період 2011 р.

Таким чином, на сьогодні нормами Податкового кодексу створено сприятливі умови для плідної та необтяжливої співпраці між платниками податків та органами ДПС під час проведення перевірок, за яких посадові (службові) особи органів ДПС повинні діяти у межах повноважень, визначених цим Кодексом, а платник податків не повинен перешкоджати законній діяльності посадових осіб контролюючого органу під час виконання ними службових обов’язків та виконувати законні вимоги таких посадових осіб.