Інші податки
Тема: Транспортний податок

Оподаткування транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога для інвалідів

З часу прийняття Верховною Радою України Податкового кодексу (01.01.2011 р.) на зміну податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, що діяв відповідно до Закону № 1963, прийшов збір за першу реєстрацію транспортних засобів, якому присвячено розділ VII зазначеного Кодексу.

Фактично збір за першу реєстрацію транспортного засобу і є податком з власників транспортних засобів, який перейменовано у зв'язку зі скасуванням обов'язку сплачувати податок при проходженні техогляду, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів в Україні.

Так, відповідно до пп. 14.1.163 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу перша реєстрація транспортного засобу — це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Платниками збору за першу реєстрацію транспортних засобів є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів.

Згідно з пп. 232.1.1 п. 232.1 ст. 232 Податкового кодексу об'єктом оподаткування збором є колісні транспортні засоби, крім:

  • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;
  • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;
  • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;
  • транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;
  • транспортних засобів швидкої медичної допомоги;
  • машин і механізмів для сільськогосподарських робіт — товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД;
  • причепів (напівпричепів);
  • мопедів;
  • велосипедів.

Пільги щодо збору за першу реєстрацію транспортного засобу визначено ст. 235 Податкового кодексу, п. 235.1 якої встановлено, що від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 cм3, придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Згідно з п. 235.2 ст. 235 Податкового кодексу у разі відчуження транспортних засобів, зазначених у п. 235.1 цієї статті, особи, які отримали такі транспортні засоби у власність, зобов'язані сплатити збір за ставками у порядку та на умовах, передбачених розділом VII цього Кодексу.

Таким чином, пільги щодо збору за першу реєстрацію транспортного засобу у вигляді звільнення від сплати передбачено для легкових автомобілів інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 см3, придбаних за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно переданих інвалідам відповідно до законодавства України, транспортних засобів будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Інших пільг для інвалідів щодо збору за першу реєстрацію транспортного засобу Податковим кодексом не передбачено.

Відповідно до п. 238.1 ст. 238 Податкового кодексу сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у п. 234.4 ст. 234 цього Кодексу.

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати, відповідно до ст. 239 Податкового кодексу.

Статтею 6 Закону про гуманітарну допомогу встановлено, що гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування.

Водночас абзацом четвертим частини другої цієї статті визначено, що Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою із звільненням від оподаткування та обов'язкових платежів до бюджету, зокрема, легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об'ємом двигуна не більше ніж 1800 см3, що отримуються Мінпраці та соціальної політики АР Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Мінпраці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

Пунктом 5.2 ст. 5 Податкового кодексу встановлено: у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Згідно з п. 7 Порядку № 1388 власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 10 діб після придбання (одержання), або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

♦ Приклад

Чи необхідно сплачувати збір за першу реєстрацію транспортних засобів щодо легкового автомобіля Nissan X-Тrail, 2002 р. виготовлення, з об'ємом циліндрів двигуна 1796 см3, ввезеного з-за кордону у 2011 р. як гуманітарна допомога та переданого Мінпраці та соціальної політики України 13.01.2012 р. інваліду ІІ групи, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Виходячи з вищезазначеного, немає законодавчо встановлених підстав для надання пільги щодо сплати збору, оскільки параметри зазначеного автомобіля перевищують пільгові норми бази оподаткування для транспортних засобів, передбачених ст. 235 Податкового кодексу. При першій реєстрації автомобіля Nissan X-Trail, 2002 р. виготовлення, з об'ємом циліндрів двигуна 1796 см3, необхідно сплатити до бюджету 5474,21 грн. збору.