Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Чи оподатковуються ПДВ послуги з проведення профілактичних медичних оглядів для тих, хто працює в шкідливих умовах праці, наркологічних і психіатричних оглядів для тих, хто працює на висоті, медичних оглядів з оформленням санітарних книжок?

Згідно зі ст. 17 Закону про охорону праці роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно з законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.

Відповідно до пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг згідно із законодавством, крім, зокрема, таких послуг:

  • проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян (пп. «в» пп. 197.1.5 цього пункту);
  • проведення медичного огляду осіб для видачі:
  • дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
  • відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);
  • посвідчення водія транспортного засобу (пп. «з» пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу).

Отже, якщо організація проведення та фінансування медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, для роботодавця є обов'язком згідно із законодавством та медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на постачання послуг з охорони здоров'я, то операції з їх проведення звільняються від оподаткування ПДВ.

 

Як визначається база оподаткування ПДВ при постачанні уцінених товарів?

Згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв'язку).

Отже, операції з постачання уцінених товарів оподатковуються ПДВ за основною ставкою. При цьому база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

 

Чи необхідно у зведеній податковій накладній зазначати поряд з кожним видом номенклатури товарів/послуг дату їх відвантаження?

Згідно з п. 15 Порядку № 1379 у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Відповідно до п. 12 Порядку № 1379 до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема:

  • у графу 2 — дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу;
  • у графу 3 — номенклатура товарів/послуг продавця.

Оскільки зведена податкова накладна виписується виходячи з визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції, але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця, та до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг, то при здійсненні безперервного або ритмічного характеру постачання товарів/послуг у графі 3 зведеної податкової накладної зазначається номенклатура поставлених товарів/послуг, а у графі 2 поряд з кожним видом номенклатури зазначається дата виписки податкової накладної.

 

Чи заповнюється розрахунок коригування до податкової накладної у разі повернення постачальником попередньої оплати покупцю, який на дату перерахування коштів не був платником ПДВ, а на момент повернення йому коштів уже зареєстрований платником ПДВ?

Відповідно до п. 192.2 ст. 192 Податкового кодексу зменшення суми податкових зобов'язань платника податку — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Отже, на момент повернення коштів покупцю, який на дату їх оплати не був зареєстрований платником ПДВ, незалежно від того, є покупець на дату повернення коштів зареєстрованим платником ПДВ чи ні, законодавчих підстав для коригування податкових зобов'язань у постачальника немає.

  

Чи має право особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, зареєструвати видані податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо з дати їх виписки ще не минуло 20 календарних днів?

Відповідно до п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду та закінчується днем анулювання реєстрації.

Для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Податковим кодексом, календарним є квартал (п. 202.1 ст. 202 цього Кодексу).

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних затверджено постановою № 1246.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Враховуючи те, що особа, реєстрація платника ПДВ якої анулюється, зобов'язана за останній податковий період подати податкову звітність з ПДВ з урахуванням граничного терміну протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання, то особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних за умови, що з дати їх виписки минуло не більше 20 календарних днів.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua