Новини
Тема: Екологічний податок

Екологічний податок

Чи є платником екологічного податку суб'єкт господарської діяльності, який сплачує єдиний податок?

Відповідно до п. 242.1 ст. 242 Податкового кодексу об'єктом і базою оподаткування екологічним податком є:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидають в атмосферне повітря стаціонарні джерела (пп. 242.1.1 цього пункту);
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидають безпосередньо у водні об'єкти (пп. 242.1.2);
 • обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів і видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини та провадять статутну діяльність із збирання та заготівлі таких відходів (пп. 242.1.3);
 • обсяги та види палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, крім обсягів палива, вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України, засвідчених належно оформленою митною декларацією, мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії (пп. 242.1.4);
 • обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарської діяльності та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (пп. 242.1.5);
 • обсяги електроенергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (пп. 242.1.6).

Згідно із п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платники єдиного податку — юридичні особи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 • податку на прибуток підприємств;
 • податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачують, зокрема, юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку, визначену пп. 1 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу;
 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності;
 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата і подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом.

Отже, суб'єкт господарської діяльності, який сплачує єдиний податок, є платником екологічного податку у разі наявності об'єкта і бази оподаткування з екологічного податку.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua