Новини
Тема: ПДФО

Незалежна професійна діяльність

Як фізичній особі, що здійснює незалежну професійну діяльність, відобразити в річній декларації про майновий стан і доходи суму податку на доходи фізичних осіб, утриманого податковим агентом при виплаті їй доходу?

Відповідно до п. 178.5 ст. 178 Податкового кодексу під час виплати суб’єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов’язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

У разі якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, такої довідки податковому агенту не надає, під час виплати доходу податковий агент відповідно до пп. 168.1.1 п. 168 ст. 168 Податкового кодексу зобов’язаний утримати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, як для доходів, отриманих за цивільно-правовими договорами.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Податкового кодексу у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб (п. 178.4 ст. 178 Податкового кодексу).

Згідно з п. 4 розділу ІІ Інструкції № 1395 у декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках до неї.

Отже, доходи, які виплачуються за цивільно-правовими договорами, відображаються фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, відповідно до п. 2.11 Інструкції № 1395 у розділі II декларації про майновий стан і доходи «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» у рядку 01.07 як інші доходи, оподаткування яких передбачено розділом IV Податкового кодексу, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу. Сума утриманого податковим агентом податку на доходи фізичних осіб при виплаті зазначеного доходу відображається у колонці 4 рядка 01.07 зазначеної декларації.

У розділі IV декларації про майновий стан і доходи відображаються доходи, отримані фізичною особою від провадження незалежної професійної діяльності (п. 4 розділу ІІ Інструкції № 1395).


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua