Юридична практика
Тема: Адміністрування податків

Податкова консультація: судове оскарження правового акта індивідуальної дії

Порядок надання податкових консультацій контролюючими органами

Кожен платник податків має право звернутися до контролюючих органів Державної податкової служби України та Державної митної служби України для отримання консультацій з питань практичного застосування норм податкового законодавства.

Податкова консультація — допомога контролюючого органу конкретному платнику податків з практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків або зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до пунктів  52.1 — 52.5 ст. 52 Податкового кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, які настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі.

Податкова консультація у письмовій або в електронній формі може застосовуватися платником податків при вирішенні податкових спорів. Податкову консультацію з конкретного питання слід оформити відповідно до встановленого порядку документообігу.

Консультації надаються органом ДПС або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, чи вищим органом ДПС або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом ДПС або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, які належать до їх повноважень:

 • організації адміністрування податків і зборів, визначених чинним законодавством;
 • подання податкової звітності;
 • строків сплати;
 • порядку обліку платників податків тощо.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Застосування податкової консультації іншими платниками податків не передбачено.

Наслідки застосування податкових консультацій

Нормами ст. 53 Податкового кодексу передбачено наслідки застосування податкових консультацій.

У разі якщо у майбутньому податкову консультацію або узагальнюючу податкову консультацію було б змінено або скасовано, платника податків, який діяв відповідно до такої податкової консультації, наданої йому у письмовій або в електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, не можна притягнути до відповідальності, зокрема, на підставі того, що таку консультацію змінено або скасовано.

Таким чином, платник податків, посадові особи платника податків не можуть бути притягнуті до фінансової, кримінальної, адміністративної відповідальності у разі, якщо порушення податкового законодавства було викликано в результаті застосування податкової (узагальнюючої) консультації.

Застосування положення ст. 53 Податкового кодексу не передбачає звільнення платника податків від сплати податкового зобов'язання, яке виникло після скасування,  уточнення податкової консультації.

Водночас платник податків може оскаржити до суду як правовий акт індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу, викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Отже, серед підстав для звернення до суду платників податків Податковим кодексом відокремлено оскарження податкових консультацій, а отже, і окрему категорію спорів.

♦ Приклад

У справі за позовом ПАТ до ДПС України про скасування податкової консультації суд дійшов висновку, що податкову консультацію надано відповідачем згідно з вимогами чинного законодавства та вона містить повну інформацію.

Згідно з частиною другою ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства в адміністративних справах стосовно протиправності рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доведення правомірності своїх рішень, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийнято (вчинено) їх:

 • на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 • з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
 • обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
 • безсторонньо (неупереджено);
 • добросовісно;
 • розсудливо;
 • з дотриманням принципу рівності перед законом, аби запобігти несправедливій дискримінації;
 • пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи та цілями, на досягнення яких спрямовано це рішення (дія);
 • з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
 • своєчасно, тобто протягом розумного строку (частина третя ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства).

Отже, судом при вирішенні спорів щодо скасування податкових консультацій встановлюється наявність чи відсутність порушення зазначених принципів при наданні органами ДПС такої консультації.

Розгляд звернення в порядку скороченого провадження

Відповідно до ст. 1832 Кодексу адміністративного судочинства судом застосовується скорочене провадження в адміністративних справах, зокрема, щодо зобов'язання суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи.

Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається відповідачу разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів.

Максимальний строк розгляду справ стосовно оскарження податкової консультації у порядку скороченого провадженняне пізніше п'яти днів з дня подання відповідачем заперечення проти позову.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною. У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, ухвала суду апеляційної інстанції за такою справою є остаточною та оскарженню не підлягає.

Узагальнення податкових консультацій як один з інструментів співпраці з платниками податків

З метою вдосконалення законодавства прийнято Закон № 3609, яким внесено зміни до ст. 52 Податкового кодексу та передбачено право центрального органу контролюючого органу проводити періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань. Узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, затверджуються наказом.

Нагадаємо, що надання узагальнюючих податкових роз'яснень було передбачено нормами Закону № 2181, які діяли до 31.12.2011 р. Узагальнюючі податкові роз'яснення та податкові роз'яснення, які видано відповідно до цього Закону, застосовувалися протягом строку дії відповідної норми податкового законодавства.

Крім того, п. 10 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ Податкового кодексу визначено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті до набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів про оподаткування (в тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього Кодексу.


Мар'яна КУЦ,
начальник відділу експертизи проектів нормативно-
правових актів, візування роз'яснень Юридичного
управління Департаменту правової роботи ДПС України

Віра СЕМИКОПЕНКО,
головний державний податковий інспектор