Інтерв’ю
Тема: Акцизний податок

Коригування ставок акцизного податку

З 26.05.2012 р. набрав чинності Закон України від 15.05.2012 р. № 4677 «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку» (далі — Закон № 4677), який спрямовано на забезпечення стабілізації цін на моторні палива в оптовому та роздрібному сегментах на ринку нафтопродуктів для потреб вітчизняних споживачів.

Зазначеним Законом передбачено, що тимчасово, до 31.12.2012 р., до ставок на нафтопродукти та скраплений газ, установлених пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс), у кожній наступній декаді додається коригуюча сума, яка не може бути більшою, ніж 50% від такої ставки. Зазначена сума розраховується щодекади залежно від середньої ціни одного бареля нафти «Brent (DTD)», що склалася на біржі ICE за попередню декаду.

У Законі № 4677 наведено таблицю розрахунку такої коригуючої суми. Звертаємо увагу, що коригуюча сума застосовується лише у разі, якщо середня ціна одного бареля нафти «Brent (DTD)» менше 105 дол. США за барель і більше 125 дол. Тобто якщо середня ціна одного бареля нафти коливається в межах від 105 дол. до 125 дол., то коригуюча сума не застосовується. Для важких дистилятів (газойлів) значення коригуючої суми множиться на коефіцієнт 0,25.

Останнім абзацом п. 1 Закону № 4677 визначено, що інформацію про результати обчислення коригуючої суми та середньої ціни одного бареля нафти «Brent (DTD)», яка склалася на біржі ICE за попередню декаду, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, розміщує щодекади не пізніше 13.00 першого робочого дня поточної декади на власному офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає Мінфіну України, центральному органові ДПС і центральному органові виконавчої влади в галузі митної справи.

Повідомляємо, що Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі (Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 382/2011), який щодекади розміщує вищезазначену інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Щодо декларування податкових зобов'язань у разі застосування коригуючої суми до базових ставок акцизного податку зазначаємо таке.

Згідно з п. 1.8 розділу V «Додатки до Декларації акцизного податку» Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1030, у графі 10 додатка 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені ст. 215 Податкового кодексу.

У графі 11 додатка 1 до Декларації «Специфічна ставка акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн.)» проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 10), розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) (наприклад: на 1 кг — для нафтопродуктів).

Отже, у разі застосування платником акцизного податку коригуючої суми до базових ставок акцизного податку за відповідний податковий період платник податку у графах 10 та 11 додатка 1 до декларації зазначає однією цифрою ставку акцизного податку з урахуванням доданого значення коригуючої суми згідно з нормами, встановленими Законом № 4677.