Новини

Порядок включення суми роялті до ціни товарів під час визначення їх митної вартості

З 01.06.2012 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості.


Постанова від 21.05.2012 р. № 446