Новини

Баланс інтересів

Члени Громадської ради при ДПС України схвально відгукуються про заходи відомства, спрямовані на вдосконалення податкового законодавства.

«Податковій службі доводиться балансувати між необхідністю наповнення дохідної частини держбюджету і покращенням адміністрування податків, наданням платникам якісніших послуг», — констатував заступник Голови ДПС України Андрій ІГНАТОВ, відкриваючи чергове засідання Громадської ради при ДПС України. Відповідно, оскільки податківці взяли курс на зміщення акцентів у своїй роботі з фіскальної на сервісну складову, то намагаються вирішити всі правові колізії, що виникають у бізнесу в частині оподаткування.


Перший вагомий крок назустріч платникам у законодавчій площині зроблено в лютому цього року, коли після узгодження з громадськістю наказами ДПС України було затверджено узагальнюючі податкові консультації з 35 актуальних питань ведення бізнесу. Наступна «порція» таких документів перебуває на стадії напрацювання. Як і раніше, податківці обіцяють провести з представниками громадських організацій низку «круглих столів», в результаті чого їм буде роз’яснено найскладніші аспекти застосування норм Податкового кодексу.

Щодо врахування ДПС України пропозицій, наданих постійно діючою комісією Громадської ради з питань реформування податкового законодавства, методології оподаткування та адміністрування, то, за словами голови комісії Нелі Привалової, більшість із цих пропозицій, напрацьованих у січні 2012 р., враховано при підготовці проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» (реєстр. № 9661-д). Законопроект, ухвалений парламентом в остаточному варіанті 24.05.2012 р., чекає на підпис Президента України.

Особливо корисним для бізнесу виявилося законодавче врегулювання деяких проблемних питань. Наприклад, щодо розподілу та перерахунку вхідного ПДВ за необоротними активами, які одночасно використовуються в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях. Такий перерахунок потрібно буде проводити тільки один раз на рік в останньому звітному періоді року, на який припадають перший, другий і третій роки з початку використання необоротних активів. Вирішено проблему, пов’язану з правом на податковий кредит при переведенні товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів з невиробничого до виробничого використання. Для таких ситуацій передбачено можливість відображати податковий кредит.

Для сільськогосподарських товаровиробників проблемним було питання розподілу вхідного ПДВ за необоротними активами, які одночасно використовуються в сільськогосподарській та іншій діяльності. В законопроекті передбачено простий механізм такого перерозподілу, а також надано можливість права на податковий кредит при зміні напряму використання необоротних активів із сільськогосподарської на іншу діяльність.

Щодо відображення збитків минулих періодів, на законодавчу невизначеність якого бізнесмени неодноразово нарікали, передбачено таке. Якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками І кварталу 2011 р. є від’ємне значення, то ця сума підлягає включенню до витрат ІІ кварталу 2011 р. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками ІІ, ІІІ, IV кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за І квартал 2011 р., у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення від’ємного значення. Щодо 2012 — 2015 рр., то в даному разі порядок відображення у складі витрат від’ємного значення об’єкта оподаткування залежатиме від обсягу доходів платників податків.

«Дякуємо керівництву ДПС України за спільну конструктивну роботу з удосконалення податкового законодавства, — зазначила Неля Привалова. — Ми знаходимо порозуміння, адже рухаємося в одному напрямі — покращення бізнес-клімату в державі».


Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua