Новини

Регулювання державних закупівель

Проектом закону «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема, пропонується віднести до замовників таких закупівель юридичних осіб (їх об’єднання), які задовольняють державні, комунальні та інші суспільні потреби, не пов’язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю, за наявності хоча б однієї з таких умов: надання ними адміністративних послуг; отримання коштів від розпорядників бюджетних коштів без застосування процедур Закону України «Про здійснення державних закупівель»; якщо розпорядники державних коштів володіють більшістю голосів у вищому, виконавчому або наглядовому органі цих юридичних осіб (їх об’єднань), або призначають чи обирають їх керівників, або якщо розпорядники державних коштів володіють понад 50% акцій (часток, паїв) у статутному капіталі або майні юридичних осіб (їх об’єднань).

Законопроектом запропоновано документацію конкурсних торгів, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам, не відносити до об’єктів авторського права та/або суміжних прав.

Проект внесено народним депутатом України В. Хомутинником.


Проект № 8772