Юридична практика

Про розвиток системи підвищення якості роботи податківців

У період кардинального оновлення податкового законодавства в державі чимала увага приділяється навчанню особливостям його застосування адміністраторів податків і зборів — тих, кому доводиться безпосередньо працювати у зміненому правовому полі. Із цією метою в 2000 р. було створено Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС. Детальніше про розвиток системи підвищення якості роботи податківців, розробку нових освітніх технологій на базі сучасних світових досягнень та їх впровадження у щоденну практику розповідає директор Центру Володимир ЮРЧЕНКО.


— Володимире Володимировичу, нещодавно Державна акредитаційна комісія продовжила термін дії ліцензії Центру на надання освітніх послуг. У зв’язку з цим які проекти плануєте втілити в життя протягом найближчих п’яти років?

— Дійсно, ми вкотре успішно пройшли ліцензування за напрямом 1501 «Державне управління». Скажу без перебільшення, це важливий етап у діяльності Центру, чергове випробування на міцність, яке ми гідно витримали.

Щодо планів, то надалі збираємося так само якісно виконувати свої функції, основною з яких є підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС. Президент України і уряд приділяють чималу увагу професійному навчанню державних службовців, оскільки сьогодні, коли відбуваються глибинні перетворення в країні, як ніколи, потрібні і хороші менеджери, і працівники, майстерності яких вистачає для відповіді на виклики часу.

Найголовніше завдання Центру — підтримка організації навчального процесу на високому рівні, актуалізація планів, над чим працюємо спільно з профільними департаментами ДПС України. Також прагнемо наповнити навчання таким змістом, щоб наші слухачі-податківці були всебічно розвинутими, у тому числі обмінюємося цікавими ідеями з колегами з інших аналогічних закладів.

— Що нового було в роботі Центру в першому півріччі 2011 року?

— У травні цього року ми успішно провели тренінговий курс для працівників, включених до резерву на керівні посади ДПА України. Така методика підвищення кваліфікації була запроваджена вперше й отримала позитивні відгуки серед слухачів.

Під час занять викладачі Центру використовували сучасні методи роботи з дорослою аудиторією: тренінги, інтерактивні вправи, рольові та командні ігри, кейс-стаді. У результаті крім теоретичних знань слухачі отримали практичні вміння з усіх сфер сучасного державного менеджменту.

— Дедалі більшої актуальності набуває дистанційна форма навчання. А яка ситуація щодо цього у вас?

— Поки що дистанційне навчання здійснюємо за одним напрямом — «Економічний аналіз у діяльності органів ДПС України». Хотілося б, щоб у слухачів було більше можливостей здобувати знання в такий спосіб, — за ним майбутнє. І, безперечно, це економія державних коштів, але не сьогоднішня, а швидше за все, на перспективу. Ще рік-два і всі зрозуміють: для держслужбовця дуже ефективно — не відриватися від робочого місця, а працювати і паралельно підвищувати власну кваліфікацію, засвоюючи матеріал, ґрунтовно розроблений фахівцями.

— За останній рік податкове законодавство в Україні зазнало чималих змін. Чи було у зв’язку з цим переглянуто навчальні програми Центру?

— Вони постійно переглядаються. Навіть знаючи наперед проекти законів, ми вже починаємо формувати нові тестові завдання. Крім того, осучаснюємо теми випускних робіт, щоб слухачі мали бажання творчо підійти до їх написання. До речі, на захисті цих робіт часто пропонуються досить цікаві ідеї, оригінальні способи вирішення практичних питань. Тобто у нас є зворотній зв’язок зі слухачами.

Велике значення в навчальному процесі має колектив, який у нас підібраний дуже сильний: він суворий і вимогливий, адже гроші, які держава виділяє на підвищення кваліфікації, потрібно використовувати з максимальним ефектом.

— Скільки податківців підвищили кваліфікацію в поточному році і які напрями фахового вдосконалення працівників ДПС є найзатребуванішими?

— У першому півріччі 2011 року у Центрі за професійними програмами підвищили кваліфікацію 233 начальники та спеціалісти органів ДПС. У відділенні Західного регіону, що в с. Майдан Жовківського району Львівської області, за цей самий період пройшли навчання 50 осіб.

Навчаються в Центрі фахівці різних напрямів — від підрозділів адміністрування податків до внутрішньої безпеки. Втім, найбільша армія слухачів — працівники підрозділів оподаткування фізичних осіб. У них спостерігаємо особливу жагу до знань, хоча й не можемо поскаржитися на байдужість до навчання з боку інших слухачів. Ми відчуваємо їхню потребу в професійному зростанні, яке неможливе без постійного поповнення знань, і намагаємося цю потребу задовольнити. Звичайно, весь матеріал викласти за два тижні — не реально, але правильно спрямувати думки слухачів, стимулювати їх до пошуку нової інформації ми зобов’язані.

— Чи трапляється так, що після проходження навчання в Центрі кар’єра вчорашніх слухачів стрімко йде вгору?

— Так. Центр існує вже майже 11 років, і логічно, що чимало працівників приїжджають до нас повторно. Іноді — уже при інших посадах: когось із головного фахівця підвищують до начальника чи заступника відділу, а хтось просто змінює спеціалізацію.

Але просування по службі — не самоціль і далеко не завжди є мірилом підвищення кваліфікації. Наша позиція така: кожен працівник незалежно від посади повинен повноцінно виконувати свої функції — і тоді він буде затребуваний як фахівець.

— З якими профільними департаментами центрального апарату ДПС України співпрацюєте найбільш плідно?

— Виділити якийсь департамент окремо не можу, тому що з усіма ми підтримуємо постійний і досить тісний контакт. Без цього не варто сподіватися на успіх, адже виховання податківців, гідних звання державного службовця, — спільна справа. Навчальні програми, методичні вказівки, тести, теми занять — усе це розробляємо разом із фахівцями відповідних департаментів та управлінь. Відчуваємо повагу й інтерес до співпраці, і практично ніколи між нами не виникає суперечностей. А якщо й виникають певні робочі питання, ми дискутуємо і приходимо до спільного знаменника.

— Як розвивається науково-дослідна робота? Що наразі в пріоритеті?

— Науково-дослідна робота Центру полягає у вивченні чинної системи оподаткування, пошуку шляхів і методів удосконалення діяльності державних службовців. Займаються цим працівники кафедр Державного управління та податкової політики і Податкового менеджменту.

Тільки в першому півріччі 2011 року розроблено і прочитано нові курси: «Формування колективів та особливості управління ними», «Основи податкового менеджменту», «Проектний менеджмент. Практичний аспект». Крім того, апробовано нову форму проведення занять у формі колоквіуму, яка до цього часу в навчальному процесі Центру не застосовувалася.

Наразі триває опрацювання концепції наукового дослідження, що стосується професійних якостей спеціалістів податкової служби. Перелік цих якостей уже сформовано, він готується до подання в анкетному вигляді і пропонуватиметься для заповнення слухачами в другому півріччі 2011 року. Одночасно готуємо анкету для експертів — ними будуть представники центрального апарату відомства. А за результатами наукового дослідження плануємо створити профілі посад та набір методик визначення професійної придатності спеціалістів та кандидатів на посаду.

— Оскільки Ви згадали про анкетування, скажіть, наскільки воно є періодичним? На чому найчастіше акцентують увагу слухачі Центру?

— Так зване вхідне і вихідне анкетування — невід’ємний елемент навчального процесу. Воно є важливим для того, щоб розуміти потреби слухачів і вдосконалювати навчальний процес. Зокрема, аналіз анкет за перше півріччя 2011 року засвідчив, що найдоцільнішою формою підвищення кваліфікації поки що залишається навчання з відривом від роботи, яке підтримують 73% слухачів, хоча, як я вже зазначав, майбутнє — за дистанційною формою навчання. А за даними докурсового опитування найприйнятнішим терміном навчання є два тижні.

Ми повинні постійно прислухатися до зауважень і пропозицій слухачів, враховувати їх. До того ж анкетування — оцінка роботи Центру: наскільки наближаємося до мети, якої прагнемо досягнути? Чи збігаються очікування слухачів із кінцевим результатом? Зрештою, в якому напрямі доцільно рухатися далі?

— І наостанок, як Ви оцінюєте роль і місце Центру в структурі органів податкової служби в Україні, що займаються підвищенням кваліфікації кадрів?

— Влучне запитання, адже навчальних закладів, роботу яких спрямовано на набуття й удосконалення фахової майстерності, у структурі органів податкової служби в Україні дійсно три: Інститут післядипломної освіти Національного університету ДПС України (м. Ірпінь), ДП «Центр професійного навчання ДПА України» (с. Рудики) і наш. Центр займає гідне місце в цьому «тріо», виправдане, але говорити, що ми кращі чи передові, було б неправильно і нескромно. Хіба що слухачів навчається у нас зазвичай більше, ніж в інших закладах, у зв’язку з тим, що маємо дещо більший ліцензійний обсяг.

А в цілому ми працюємо в унісон, навчаючись одне в одного, обмінюючись досвідом. Податківець повинен бути упевненим у власних силах, грамотним, зацікавленим у продуктивній роботі. А ще — вміти швидко адаптуватися до нововведень, адже світ сьогодні дуже динамічний та інформаційно насичений. Відповідно «на вході» слухачі отримують цілий комплекс навчальних заходів, а «на виході» демонструють високу результативність роботи. Тобто глобальна мета діяльності закладів з підвищення кваліфікації податківців — сприяти налагодженню оптимальної роботи ДПС України, де кожен фахівець усвідомлюватиме цінність свого професійного Я. Саме такою ми вбачаємо роль Центру і, можу з певністю стверджувати, саме таку роль виконуємо.


Розмову вела Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua