Юридична практика

Порушення законодавства при обчисленні та сплаті ПДВ

Суть справи. При проведенні перевірки органом ДПС виявлено, що платник податків СПД «Д» при визначенні податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом неправомірно включив до розрахунку надходження коштів від комунального підприємства «П» за відпущену продукцію.

СПД «Д» не погоджується з такою позицією, оскільки важає, що донарахування податкових зобов'язань органом ДПС здійснено неправомірно.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначив таке. Керуючись нормами чинного законодавства України, діючого на час виникнення спірних правовідносин, державним податковим органом проведено перевірку СПД «Д» на предмет дотримання останнім вимог податкового, валютного та іншого законодавства. При проведенні перевірки виявлено порушення норм чинного законодавства, складено акт та винесено податкове повідомлення-рішення, яким донараховано СПД «Д» податкові зобов'язання з ПДВ та застосовано штрафні санкції.

Не погоджуючись із донарахованими сумами податкових зобов'язань СПД «Д» звернувся до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішенням суду першої та апеляційної інстанції у позові відмовлено.

Вважаючи, що при винесенні рішень судом першої та апеляційної інстанції допущено порушення норм матеріального та процесуального права, і як наслідок винесено рішення, що не у повній мірі ґрунтується на законі, СПД «Д» звернулося із касаційною скаргою до ВАСУ, у якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що між СПД «Д» та КП «П» укладено договір про надання послуг з підготовки, транспортування, подачі питної води, відповідно до якого СПД «Д» як виробник постачає питну воду по своїх магістральних водопроводах до розподільчих мереж абонентаКП «П», абонент зобов'язується приймати та своєчасно оплачувати питну воду у лімітних розмірах. З листа КП «П», адресованого начальнику органу ДПС, вбачається, що цим підприємством безпосередньо і від свого імені, а не від імені СПД «Д», укладаються з населенням договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення, розрахунки за отримані послуги населенням проводяться з КП «П».

Відповідно до абзацу першого п. 1.4 ст. 1 Закону про ПДВ (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) поставка товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки, виконання робіт та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари (результати робіт) за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Об'єктом оподаткування ПДВ згідно з пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону про ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю).

Згідно з пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 цього Закону датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти — дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Відповідно до п. 11.11 ст. 11 Закону про ПДВ тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом, платники податку, які продають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, надають послуги з водопостачання, водовідведення, чи надають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі — ЖЕКи), визначають базу оподаткування операцій з поставки таких товарів (послуг) за касовим способом. За касовим способом визначається також база оподаткування операцій з поставки зазначених товарів (послуг) для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують ці товари (послуги), у разі якщо вони зареєстровані як платники податку.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що СПД «Д» не надавав послуги з водопостачання споживачам, зазначеним у п. 11.11 ст. 11 Закону про ПДВ, у зв'язку з чим повинен був розраховувати базу оподаткування ПДВ за правилами, встановленими пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 цього Закону.

Враховуючи вищевикладене, ВАСУ за результатами перегляду касаційної скарги СПД «Д» залишив її без задоволення, а оскаржувані судові рішення першої та апеляційної інстанції без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА України

начальник відділу представництва інтересів органів ДПС у судах
касаційної інстанції та узагальнення судової практики