Юридична практика

Порушення законодавства при здійсненні коригувань податкових зобов’язань з ПДВ

Суть справи. Органом ДПС платнику податків ТОВ «Е» донараховано податкові зобов'язання з ПДВ та застосовано штрафні санкції. Державний податковий орган зазначає, що законодавцем визначено, що застосування нульової ставки оподаткування операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є вивезення (експортування) останніх за межі митної території України, що має бути засвідчено належно оформленою вантажною митною декларацією. Оскільки ТОВ «Е» не здійснював експорт товару за кордон, він не має права застосовувати нульову ставку ПДВ при обчисленні своїх податкових зобов'язань.

ТОВ «Е» наполягає на тому, що ним не було порушено норм чинного законодавства України, оскільки експорт готової продукції іншим резидентом-переробником, виробленої з давальницької сировини ТОВ «Е», яка у останнього була закуплена нерезидентом за валюту, підтверджує право ТОВ «Е» на застосування нульової ставки податку.

Рішення суду. ВАСУ, підтримуючи позицію державного податкового органу, зазначив таке. Керуючись нормами чинного законодавства України, що діяло на час виникнення спірних правовідносин, державним податковим органом проведено перевірку ТОВ «Е» на предмет дотримання останнім вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої встановлено порушення пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 4.5 ст. 4, пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6, пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ (чинного на момент виникнення спірних правовідносин), яке полягало у проведенні коригування ПДВ із застосуванням нульової ставки оподаткування при визначенні податкових зобов'язань, що призвело до збільшення від'ємного значення з ПДВ та, як наслідок, до завищення суми бюджетного відшкодування.

За результатами перевірки складено акт та винесено податкове повідомлення-рішення, яким донараховано ТОВ «Е» податкові зобов'язання з ПДВ та застосовано штрафні санкції.

Не погоджуючись із донарахованими сумами податкових зобов'язань ТОВ «Е» звернулося до суду з позовом про визнання дій державного податкового органу неправомірними та скасування податкового повідомлення-рішення.

Рішенням суду першої та апеляційної інстанції у позові відмовлено.

Вважаючи, що при винесенні рішень судом першої та апеляційної інстанції допущено порушення норм матеріального та процесуального права, і як наслідок винесено рішення, що не у повній мірі ґрунтується на законі, ТОВ «Е» звернулося із касаційною скаргою до ВАСУ, у якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити повністю.

За результатами перегляду скарги ВАСУ дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що між нерезидентом фірмою «Б» та ТОВ «Е» укладено контракт, за умовами якого останнє реалізує покупцю-нерезиденту давальницьку сировину шляхом її передачі ВАТ «С» для переробки у готову продукцію на експорт. За даним контрактом ТОВ «Е» отримало передоплату. У подальшому давальницька сировина передавалася за актами прийому-передачі із застосуванням 20% ставки оподаткування та перероблялась на митній території України. У звітному періоді ТОВ «Е» проводить коригування ПДВ на підставі копії вантажної митної декларації ВАТ «С», згідно з якою останнє експортує товар (продукт переробки) за контрактом, укладеним між ВАТ «С» та нерезидентом фірмою «Б».

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що спеціальним законом, який визначає платників ПДВ, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних і звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету, є Закон про ПДВ. Тому при визначенні об'єкта, бази та ставки оподаткування слід керуватися нормами цього Закону, враховуючи також положення інших законодавчих актів з питань оподаткування, які регулюють порядок та підстави виникнення податкового кредиту з податків, бюджетного відшкодування і не суперечать спеціальному Закону.

Згідно із Законом № 959 експорт (експорт товарів) — це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Відповідно до пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону про ПДВ податок на додану вартість за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з поставки товарів, які були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України. При цьому товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України у разі, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією, що підтверджує факт вивезення (експортування) товарів за межі митної території України, оформленою відповідно до митного законодавства, або за актом (іншим документом), який засвідчує передання права власності на роботи (послуги), призначені для їх споживання за межами митної території України.

У даному випадку вивезення проданого товару ТОВ «Е» за межі митної території України фактично не здійснювалося.

Операції платників податку з поставки товарів на митній території України відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону про ПДВ є об'єктом оподаткування ПДВ.

Продаж ТОВ «Е» залізничних возиків нерезидентові, що ним придбавались як давальницька сировина для переробки у вагони-думпкари, та продаж готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, є окремими господарськими операціями, які окремо відображаються у бухгалтерському та податковому обліку та оподаткування яких здійснюється за вимогами, встановленими податковим законодавством.

Враховуючи вищевикладене, ВАСУ за результатами розгляду касаційної скарги ТОВ «Е» залишило її без задоволення, а оскаржувані судові рішення суду першої та апеляційної інстанції — без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА України

начальник відділу представництва інтересів органів ДПС у судах
касаційної інстанції та узагальнення судової практики