Бухоблік
Тема: Труд і зарплата

Порядок проведення індексації

Індексація грошових доходів населеннявстановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. У цій статті розглянемо підбірку найактуальніших запитань щодо індексації.


Який порядок індексації заробітної плати, якщо її розмір складається з посадового окладу та 50-відсоткової надбавки за складність і напруженість у роботі, яка встановлюється на квартал або на рік? Базовим місяцем при проведенні індексації вважається жовтень 2008 р.

Нарахування сум індексації відбувається залежно від підвищення заробітної плати, у тому числі за рахунок зростання посадових окладів (тарифних ставок), доплат, надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат, які передбачено чинним законодавством і мають постійний характер.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Індексація за цей місяць не проводиться. Для проведення подальшої індексації обчислення індексу здійснюється з наступного за базовим місяця. При цьому сума підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці зростання доходу.

Отже, у місяці, в якому відбувається підвищення посадового окладу, встановлюється надбавка, передбачена чинним законодавством (у тому числі надбавка за складність і напруженість у роботі), а місяць, в якому збільшується відсоток надбавки, передбаченої чинним законодавством порівняно з попереднім періодом, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

Поновлення виплати надбавки, встановлення якої передбачено чинним законодавством, після тимчасової її невиплати не є підставою вважати місяць базовим.

Враховуючи викладене, якщо за період з жовтня 2008 р. до квітня 2012 р. сума підвищення заробітної плати не перевищувала суму індексації у місяці зростання заробітної плати (перегляду посадового окладу або збільшення розміру надбавки), то жовтень 2008 р. залишається базовим місяцем при проведенні індексації.

  

Який механізм визначення базового місяця для працівниці, котра перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку?

Для працівників, які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку, при визначенні базового місяця для проведення індексації повинні зберігатися такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які обіймають аналогічні посади.

Наприклад, якщо для працівників державної установи базовим місяцем є лютий 2008 р., і за період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною підвищення заробітної плати не відбулося, то для цих працівників базовим місяцем залишається лютий 2008 р.

  

Як правильно нараховувати індексацію заробітної плати, якщо: працівника переведено з однієї установи в іншу, відбулася реорганізація підприємства, прийнято нового працівника з іншої установи? Який місяць визначається базовим при проведенні індексації?

Порядком № 1078 не передбачено конкретного механізму визначення базового місяця для проведення індексації для новоприйнятих працівників або працівників, яких прийнято на роботу в порядку переведення з інших організацій та у зв'язку з реорганізацією підприємств, установ і організацій.

Рішення щодо проведення індексації заробітної плати таким працівникам має прийматися згідно з чинними нормами Порядку № 1078.

Зокрема, п. 4 цього Порядку передбачено, що індексації підлягає заробітна плата (нарахована за місяць) у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 базовим місяцем при проведенні індексації вважається місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати, у тому числі з урахуванням складових заробітної плати, які передбачено чинним законодавством і мають постійний характер. Індексація за цей місяць не проводиться. Для проведення подальшої індексації індекс розраховується з наступного за базовим місяця до перевищення порогу індексації, встановленого у розмірі 101%.

 

Як нарахувати індексацію на аліменти у зв'язку із заборгованістю з їх виплати?

У зв'язку з несвоєчасною виплатою доходів з 01.01.2001 р. запроваджено механізм компенсації громадянам втрати частини доходів при порушенні строків їх виплати.

Така компенсація проводиться відповідно до Закону № 2050 та постанови № 159.

Зазначеними нормативно-правовими актами визначено доходи, які підлягають компенсації у разі їх несвоєчасної виплати. Це заробітна плата, пенсії, стипендії та соціальна допомога. Компенсації аліментів у зв'язку з несвоєчасною їх виплатою не передбачено.

Щодо індексації доходів, то такий механізм визначено Законом про індексацію та Порядком № 1078. Згідно з цими нормативно-правовими актами індексації аліментів також не передбачено.

 

Який порядок нарахування суми індексації заробітної плати працівникам, посадові оклади яких установлюються виходячи з 4 — 5 тарифних розрядів єдиної тарифної сітки (ЄТС)? До січня 2010 р. базовим місяцем при проведенні індексації заробітної плати вважався жовтень 2008 р. Посадовий оклад до 01.01.2010 р. становив 744 грн., з 01.01.2010 р. його збільшено до 869 грн.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати місяць, в якому відбувається таке підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін і індексація в цьому місяці не проводиться. Для проведення подальшої індексації обчислення індексу здійснюється наростаючим підсумком з наступного за базовим місяця. При цьому сума підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, яка мала бути нарахована у місяці зростання доходу.

Враховуючи зазначене, для визначення базового місяця при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації має бути проведено порівняння суми індексації, яка повинна нараховуватись у цьому місяці, та суми підвищення заробітної плати.

При проведенні такого порівняння береться розмір заробітної плати до підвищення та величина приросту індексу споживчих цін, на який нараховується індексація.

Враховуючи те, що базовим місяцем до підвищення заробітної плати з січня 2010 р. вважався жовтень 2008 р., величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в січні 2010 р. становила 15,3%. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з січня 2010 р. встановлено у розмірі 869 грн.

Оскільки розмір заробітної плати до підвищення (744 грн.) нижче, ніж установлений з січня 2010 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб (869 грн.), для нарахування суми індексації береться весь її розмір. Отже, якби у січні 2010 р. не відбулося підвищення заробітної плати, сума індексації в цьому місяці становила б 113,83 грн. (744 грн. х 15,3 : 100).

Проте заробітну плату в січні 2010 р. підвищено з 744 до 869 грн., тобто на 125 грн.

Отже, сума підвищення заробітної плати у січні становила 125 грн. (869 грн.744 грн.), тобто перевищила суму індексації (113,83 грн.), яка мала бути нарахована у цьому місяці. У такому разі згідно з п. 5 Порядку № 1078 січень 2010 р. вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

У випадку коли розмір заробітної плати до підвищення перевищував установлений з січня 2010 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб, індексація мала нараховуватись у межах його розміру (869 грн.).

Враховуючи те, що мінімальна заробітна плата протягом 2010 р. підвищувалася також у квітні, липні, жовтні та грудні, право на індексацію у 2010 р. не настало.

Обчислення індексу споживчих цін у 2011 р. та січні — квітні 2012 р. здійснювалося з урахуванням підвищення заробітної плати.

 

Чи вважатиметься місяць базовим при проведенні індексації, якщо працівник перейшов з 0,5 ставки на повну ставку?

Якщо працівник перейшов з 0,5 ставки на повну ставку, то при обчисленні індексу споживчих цін місяць, в якому відбувся такий перехід, не вважається базовим.

 

Який порядок проведення індексації, якщо відбувається зростання посадових окладів, проте не виплачуються надбавки, передбачені чинним законодавством, або зменшується їх розмір (загальний дохід працівника при підвищенні посадового окладу не змінюється)?

Базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць підвищення доходів. Тільки у такому разі індексація в цьому місяці не проводиться. Якщо відбувається зменшення заробітної плати або її розмір не змінюється у разі перегляду посадового окладу і скасування виплати надбавки, то нарахування сум індексації продовжує здійснюватися згідно з Порядком № 1078.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42