Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, Податок на прибуток, ПДВ

Повернення товару і продукції: особливості оформлення та відображення в обліку

У господарській діяльності нерідко виникають ситуації, коли підприємство або приватна особа — покупець, придбавши товар, повертає його продавцю. Причини повернення можуть бути різними: невиконання умов договору, невідповідна якість товарів, закінчення періоду придатності продукції тощо. У цій статті розглянемо підстави, порядок документального оформлення та відображення в бухгалтерському і податковому обліку операцій з повернення товарів і продукції, строк придатності якої закінчився.

Особливості повернення товару

Порядок і умови укладання договорів про купівлю-продаж, а також підстави повернення товару як з ініціативи покупця, так і з ініціативи продавця викладено в Цивільному кодексі. У разі якщо сторони не визначили в договорі порядок приймання-передачі продукції, використовуються положення Інструкцій № П-6 та № П-7 (лист № 81-16/71).

Згідно зі ст. 697 Цивільного кодексу продавець має право вимагати від покупця повернення товару, якщо:

 • покупець порушив термін оплати товару, встановлений у договорі;
 • не настали обставини, за яких право власності на товар переходить до покупця.

У цьому Кодексі ширше розкриваються умови, у разі порушення яких покупець має право:

 • повернути продавцеві товар і розірвати договір про купівлю-продаж, якщо товар або документи на нього не передано продавцем у встановлений строк (ст. 666);
 • вимагати передання кількості відсутнього товару або відмовитися від переданого товару в разі, якщо продавець передав товар у кількості меншій, ніж установлено договором (ст. 670);
 • відмовитися від товару або його частини, якщо продавець передав товар (частину товару) з порушенням асортименту (ст. 672);
 • розірвати договір і вимагати повернення раніше сплаченої суми або вимагати заміни товару неналежної якості у разі суттєвого порушення вимог до якості товару й виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких вимагає значних у сумах і часі витрат, недоліків, що виявлялися неодноразово або з'являлися знову після їх усунення (ст. 678);
 • відмовитися від договору й вимагати повернення раніше сплаченої суми або заміни некомплектного товару на комплектний під час передачі продавцем некомплектного товару (ст. 684).

При цьому якщо порушено умови договору про купівлю-продаж за асортиментом, комплектністю, кількістю, якістю товару, покупець зобов'язаний повідомити про це продавця.

З метою забезпечення приймання продавцем повернутого товару покупець має право надіслати продавцю письмову вимогу (ст. 680 Цивільного кодексу). Ця вимога може бути у формі:

 • звичайного листа;
 • претензії, складеної в довільній формі;
 • претензії, складеної згідно з вимогами ст. 222 Господарського кодексу;
 • висновку незалежної комісії;
 • акта про брак;
 • інших документів, передбачених договором про купівлю-продаж або спеціальним нормативним актом.

При цьому повернення товару від покупця — юридичної особи оформлюється накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою формою № М-11, установленою наказом № 193. Згідно з Інструкцією № 99 також потрібна довіреність постачальника на одержання товару, що повертається.

Бухгалтерський облік операцій з повернення товару

Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 704 «Відрахування з доходу». За Дебетом цього субрахунку відображаються суми, що зменшують дохід підприємства-продавця, у тому числі вартість повернутих покупцем продукції й товарів. За Кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». У бухгалтерському обліку операції з повернення товару відображаються таким чином:

 • за Дебетом 704 та Кредитом 685 — на вартість повернутих товарів (у разі коли покупець є юридичною особою); Кредитом 301 (у разі коли покупець є фізичною особою);
 • за Дебетом 704 та Кредитом 641 «ПДВ» — «сторно» ПДВ із вартості повернутого товару;
 • за Дебетом 79 та Кредитом 70 — на суму дебетового обороту рахунку 704.

Приклад 1

Відображення операцій з повернення товару у продавця і покупця при здійсненні оптової торгівлі (табл. 1).

Оптовою фірмою, що спеціалізується на продажу складної побутової техніки, придбано десять автоматичних газових колонок за ціною 2400 грн. на суму 24 000 грн., крім того, ПДВ 20%4800 грн. Колонки відпущено в супермаркет за ціною 3200 грн. на суму 32 000 грн., крім того, ПДВ 20%6400 грн. Повернуто супермаркетом чотири колонки на суму 12 800 грн., крім того, ПДВ 20%2560 грн.

Усі сторони є платниками податку на прибуток та ПДВ.

Повернення товару в роздрібній торгівлі має низку особливостей, пов'язаних насамперед із здійсненням операції з повернення коштів через РРО кінцевому споживачу. При цьому в обов'язковому порядку оформлюються такі первинні документи:

 • касовий чек видачі коштів видається покупцю (п. 4 Положення № 614);
 • акт про видачу коштів у випадку, якщо сума коштів, виданих під час повернення товару, перевищує 100 грн. (п. 4.8 Порядку № 614). В акті обов'язково зазначаються такі реквізити:
 • дані документа, що засвідчує особу покупця, який повернув товар;
 • дані про товар (найменування, ціна, кількість, сума);
 • сума виданих коштів;
 • номер і дата касового чека, що підтверджує раніше здійснену покупку.

Крім того, слід мати на увазі, що не всі товари (за умови їх належної якості) можуть підлягати поверненню. Постановою № 172 затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). До цього переліку включено продовольчі товари, лікарські засоби й препарати, предмети санітарної гігієни, деякі товари непродовольчої групи (парфумерно-косметичні вироби, тканини, зубні щітки, рукавички тощо).

Таблиця 1

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Облік у оптовій фірмі

Отримано товари:

 

на суму без ПДВ

281

631

24 000,00

відображено податковий кредит

641/ПДВ

631

4800,00

2

Реалізовано товар покупцеві

361

702

38 400,00

3

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ у вартості реалізованого товару

702

641/ПДВ

6400,00

4

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

24 000,00

5

Повернуто частину товарів покупцем

704

685

15 360,00

6

Зменшено податкове зобов'язання з ПДВ за повернутими товарами

704

641/ПДВ

(2560,00)

7

Віднесено на фінансовий результат вартість повернутих товарів без ПДВ

791

704

12 800,00

8

Оприбутковано повернуті товари за собівартістю, тобто за ціною придбання

902

281

(9600)

9

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

(за вирахуванням повернення)

791

902

14 400,00

10

Відображено дохід від реалізації (без ПДВ) у фінансових результатах

702

791

32 000,00

11

Зараховано зобов'язання за відвантаженими та повернутими товарами

(або повернуто оплату супермаркету)

685

 

361 (311)

 

15 360,00

 

12

 

Облік у супермаркеті

Отримано товар:

 

на суму без ПДВ

282

631

32 000,00

відображено податковий кредит

641/ПДВ

631

6400,00

13

Проведено націнку до роздрібної ціни в розмірі 35%

282

285

11 200,00

14

Повернуто товар:

 

на суму без ПДВ

377

282

12 800,00

Відображено зменшення податкового кредиту

641/ПДВ

377

(2560,00)

Націнка сторно

282

285

(4480,00)

15

Зараховано зобов'язання за отриманими та повернутими товарами

(або повернуто оплату від постачальника)

631 (311)

377

 

 

Приклад 2

Відображення операцій з повернення товарів у роздрібній торгівлі (табл. 2).

Магазином придбано 10 електробритв за ціною 540 грн. на суму 5400 грн., крім того, ПДВ 20%1080 грн. Усі електробритви продано за ціною 960 грн. Одну електробритву повернуто покупцемприватною особою, вартість відшкодовано.

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Отримано товари:

 

на суму без ПДВ

282

631

5400,00

відображено податковий кредит

641/ПДВ

631

1080,00

2

Проведено націнку до роздрібної ціни

282

285

4200,00

3

Реалізовано товар

301

702

9600,00

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ у сумі реалізації

702

641/ПДВ

1600,00

5

Відображено дохід від реалізації (без ПДВ) у фінансових результатах

702

791

8000,00

6

Здійснено списання націнки

282

285

(4200,00)

7

Списано собівартість реалізованих товарів

902

282

5400,00

8

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

791

902

5400,00

9

Повернуто кошти покупцеві

704

301

960,00

10

Оприбутковано повернутий товар

902

282

(540,00)

11

Відновлено списану націнку

282

285

420,00

12

Зменшено податкове зобов'язання з ПДВ за повернутими товарами

704

641/ПДВ

(160,00)

13

Відображено вартість повернення без ПДВ при формуванні фінансового результату

791

704

800,00

14

Відображено повернення однієї електробритви постачальнику (оптовій фірмі):

на суму без ПДВ

282

631

(540,00)

відображено коригування податкового кредиту

641/ПДВ

631

(108,00)

15

Перераховано кошти постачальнику (оптовій фірмі) за дев'ять електробритв

631

311

5832,00

 

Приклад 3

Відображення операцій з повернення продукції, строк придатності якої закінчився (табл. 3).

Підприємство, що займається виробництвом хлібобулочних виробів, відпустило покупцевіроздрібному підприємству власну продукцію (хлібобулочні вироби) на 12 500 грн., крім того, ПДВ 20%2500 грн. Собівартість реалізованої продукції становить 8500 грн. У зв'язку з тим, що закінчився термін придатності хлібобулочних виробів, покупець (роздрібне підприємство) повернув частину нереалізованої продукції підприємству-виробнику на суму 3000 грн., крім того, ПДВ 20%600 грн. Собівартість повернутої продукції, термін придатності якої закінчився, становить 2040 грн. Половину повернутої продукції використано на виробництво іншої продукції (згідно з технологією хлібопекарського виробництва), іншу половину продано фермерському свинарському господарству (ціна продажу такої продукції менше від собівартості).

Таблиця 3

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

Відвантажено продукцію покупцеві згідно з товаросупровідними документами

361

701

15 000,00

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

701

641/ПДВ

2500,00

3

Відображено собівартість реалізованої продукції

901

26

8500,00

4

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації продукції

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

701

791

791

901

12 500,00

8500,00

5

Отримано кошти від покупця за продукцію згідно з банківською випискою

311

361

15 000,00

6

Повернуто покупцем продукцію, термін зберігання (реалізації) якої закінчився, згідно з товаросупровідними документами

704

685

3600,00

7

Скориговано податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до оформленого розрахунку коригування до податкової накладної

704

641/ПДВ

(600,00)

8

Враховано вартість повернутої продукції при формуванні фінансового результату

791

704

3000,00

9

Оприбутковано повернуту продукцію за собівартістю

901

26

(2040,00)

10

Скориговано фінансовий результат на собівартість повернутої продукції (за доходом господарської операції за графою 8)

791

901

(2040,00)

11

Повернуто покупцеві кошти за продукцію, термін зберігання (реалізації) якої закінчився

685

311

3600,00

12

Половину повернутої продукції використано на виробництво іншої продукції (згідно з технологією хлібопекарського виробництва)

23

26

1020,00

13

Продано фермерському свинарському господарству іншу половину повернутої продукції (ціни продажу такої продукції менше від собівартості)

361

701

600,00

14

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

701

641/ПДВ

100,00

15

Дохід від продажу віднесено на фінансові результати

701

791

500,00

16

Відображено собівартість реалізованих хлібних відходів

901

26

1020,00

17

Собівартість реалізованої продукції віднесено на фінансові результати

791

901

1020,00

18

Отримано оплату від фермерського господарства

311

361

600,00

 

Податковий облік операцій з  повернення товарів

Податок на прибуток

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податкупродавець та платник податкупокупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Тобто у періоді повернення товару продавець зменшує суму відображеного раніше доходу від цього продажу. При цьому сума зменшених доходів продавця відображається зі знаком «-» у рядку 03.26 «Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)» додатка ІД до декларації з податку на прибуток за період, в якому відбулося повернення товару, з подальшим перенесенням їх до рядка 03 самої декларації.

Одночасно зі зменшенням доходів продавець повинен також відкоригувати (у бік зменшення) суму понесених витрат. Таке коригування здійснюється на величину собівартості товарів, що повертаються.

Прямого посилання щодо потреби такого коригування Податковий кодекс не містить, але це випливає з п. 138.4 ст. 138 Кодексу, згідно з яким витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, тобто в момент переходу до покупця права власності на такий товар (п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу).

У декларації з податку на прибуток сума коригування витрат продавця відображається зі знаком «-» у рядку 06.4.25 «Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)» додатка ІВ з подальшим перенесенням до рядка 06.4 самої декларації.

Щодо товарів, собівартість яких не було включено до витрат платника податку (наприклад, у разі їх придбання до 01.01.2012 р. у фізичної особи — платника єдиного податку), у коригуванні витрат потреби немає.

Вищезазначений порядок відображення повернення товарів у декларації з податку на прибуток (рядок 03.26 додатка ІД і рядок 06.4.25 додатка ІВ) застосовується у тому випадку, якщо продаж товару або його повернення відбулися в різних звітних періодах (кварталах).

Якщо ж продаж товару або його повернення відбулися в одному звітному періоді, то заповнювати наведені вище коригувальні рядки не потрібно. У цьому випадку підсумкові суми доходу і витрат (тобто суми після коригувань) повинні відображатися в рядках 02 і 05 відповідно. Цей висновок також підтверджується консультаціями Єдиної бази податкових знань (ЄБПЗ) (розділи 110.08 «повернення товарів, перегляд цін» та 110.30.03 «звітність: заповнення звітності»).

ПДВ

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань і    податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

 • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок коригування податку (пп. «а» пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу);
 • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник ПДВ на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг (пп. «б» цього підпункту).

Зменшення суми податкових зобов'язань платника податкупостачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.

Результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом № 1492.

Норма п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником ПДВ на кінець звітного (податкового) періоду, в якому було проведено такий перерахунок.