Новини

Підстави для відмови у прийнятті податкової звітності з податку на прибуток

ДПС України повідомила, що податкова декларація, надіслана платником податків або його представником поштою чи засобами електронного зв’язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 ст. 48 Податкового кодексу України та надсилання податковим органом платнику письмової відмови у прийнятті його податкової декларації.

Зазначено, що незалежно від способу подання в разі складання платником податкової декларації з дотриманням норм зазначених статей наявність прочерків у такій декларації не може бути підставою для відмови у її прийнятті податковими органами.


Лист від 24.04.2012 р. № 7219/6/15-1215