Новини

Нарахування амортизації за виробничим методом

ДПС України повідомила, що для розрахунку амортизаційних відрахувань при застосуванні виробничого методу враховуються мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів. Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації, яка обчислюється шляхом ділення вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виготовити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.


Лист від 06.04.2012 р. № 6134/6/15-1415