ПДФО/ВЗ

Розпочато кампанію декларування доходів громадянами

З 1 січня 2012 р. розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2011 р.

Декларування доходів пов’язано із виконанням платниками податків вимог Податкового кодексу, згідно з якими окремі категорії громадян відповідно до законодавства зобов’язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію для отримання податкової знижки, та спрямовано на налагодження партнерських відносин з платниками податків, створення сприятливих умов для виконання громадянського обов’язку перед державою та суспільством.

Відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи, що подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, для платників податку на доходи фізичних осіб встановлено до 1 травня року, що настає за звітним.

Минулорічні підсумки декларування доходів громадянами свідчать про можливість організації кампанії декларування у цьому році на вищому рівні. Діяльність податкових органів насамперед спрямовано на налагодження партнерських відносин з платниками податків, створення сприятливих умов для подання декларацій громадянами та відповідної сплати податків.

Щороку значна кількість фізичних осіб виконує свій конституційний обов’язок перед державою та суспільством щодо подання декларацій про отримані доходи.

Звертаємо увагу громадян, що в 2012 р. змінено форму податкової декларації.

Так, наказом № 1395 затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та додатки до неї відповідно до п. 179.9 ст. 179 Податкового кодексу.

Суттєвою відмінністю цьогорічної кампанії декларування доходів є обов’язок фізичних осіб, які протягом звітного року отримували дохід у вигляді заробітної плати та суми винагород за цивільно-правовими договорами від декількох податкових агентів і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищувала десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 р. — 9410 грн.), подавати декларацію про майновий стан і доходи за своїм місцем реєстрації (пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу). Податковими агентами щодо податку на доходи фізичних осіб виступають юридичні та фізичні особи — суб’єкти господарської діяльності та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю.

Фізичні особи — підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, подають до органу ДПС податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами звітного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Враховуючи те, що на сьогодні значна кількість громадян, які мають постійне місце проживання в Україні і одержують доходи за її межами, не мають змоги особисто подати декларацію, ДПС України направила до МЗС України листа з проханням посприяти в інформуванні громадян України, які тимчасово працюють за кордоном або в дипломатичних представництвах, про обов’язкове подання ними до податкових органів декларацій про майновий стан і доходи, що дасть їм змогу виконати свій конституційний обов’язок перед державою — добровільно задекларувати доходи шляхом подання такої декларації поштою до державної податкової інспекції за місцем їх реєстрації.

У разі нагальної потреби громадянин, зателефонувавши до податкової інспекції, може з’ясувати усі незрозумілі питання щодо порядку заповнення та подання декларації.

Податкова декларація подається до органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник податку (за реєстрацією в паспорті). Працівники органів ДПС надають безкоштовно бланк декларації та додатки до неї, а також консультацію щодо її заповнення*.

Платник заповнює декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним  особа (пп. 179.5 ст. 179 Податкового кодексу) в порядку, передбаченому главою 2 розділу ІІ Податкового кодексу. За неповнолітніх осіб або осіб, визнаних судом недієздатними, декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

Розглянемо схему основних випадків подання декларації про майновий стан і доходи згідно з Податковим кодексом.

Звільнення від подання річної декларації про майновий стан і отримані доходи

Обов’язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, зобов’язаних подавати звітність з цього податку у встановленому порядку, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного податкового року (в 2011 р. — 9410 грн.).

Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів у випадках:

  • якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі;
  • перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

____________
* З прикладами заповнення декларації можна ознайомитися тут.