ПДФО/ВЗ

Право платника податку на податкову знижку в 2012 році

Метою декларування є не лише сплата податку до бюджету, а й повернення платникам податків певної суми податку, сплаченої з їх заробітної плати протягом попереднього року.

Перелік витрат, які платник податку має право включити до податкової декларації, поступово розширюється.

Відповідно до положень Податкового кодексу платники податку можуть зменшити (шляхом нарахування податкової знижки) свій загальний річний оподатковуваний дохід, якщо впродовж звітного податкового року сплачували кошти за навчання, страхування, штучне запліднення, повертали фінансовим установам проценти за іпотечний кредит тощо.

Платник податку, який бажає у 2012 р. скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2011 р., повинен до кінця року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2012 р., подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (де зазначити суму свого загального річного оподатковуваного доходу та підстави, суми та підтвердні документи щодо податкової знижки) до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації, визначеним згідно з законодавством.

Підставою для включення платником податку до податкової знижки сум витрачених коштів є наявність відповідних документів первинного обліку.

Для зручності платників податку податкові органи проводять безоплатні роз’яснення порядку одержання податкової знижки, безоплатно надають бланки податкових декларацій.

Обмеження права платників податку на одержання податкової знижки

Нагадаємо про встановлені обмеження щодо права платників податку на податкову знижку.

Податкова знижка може бути нарахована виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС і має про це відмітку у паспорті.

Податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника (далі — страхових внесків) та податкової соціальної пільги за її наявності (пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 та п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу). При цьому її загальна сума не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Тобто податкова знижка нараховується тільки в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом звітного 2011 р. Інші суми доходів, одержаних платником податку, в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з наданням податкової знижки, не приймаються.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (самозайняті особи), не мають права на отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб щодо свого річного оподатковуваного доходу, одержаного у межах провадження їх діяльності, тому що такий дохід не є заробітною платою. Цього права також не мають всі інші особи, які одержують виключно доходи, відмінні від заробітної плати.

Якщо платник податку не скористався правом на отримання податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Оформлення документів

Підставою для включення платником податку до податкової знижки сум витрачених коштів є наявність відповідних платіжних та розрахункових документів, що підтверджують їх сплату: платіжного доручення на безготівкове перерахування коштів; квитанції банку чи відділення зв’язку; фіскального або товарного чека; прибуткового касового ордера; довідки працедавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум коштів із одержуваної ним заробітної плати тощо.

При цьому у платіжному (розрахунковому) документі мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який претендує на отримання податкової знижки, та сума витрат.

На вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податків зобов’язані пред’являти документи, пов’язані з виникненням права на отримання податкової знижки та підтверджувати необхідними документами відомості, зазначені у податковій декларації.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Реквізити відповідних платіжних та розрахункових документів, що включаються до складу податкової знижки, зазначаються у колонці «Реквізити документів, які підтверджують витрати» додатка 8 «Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із ст. 166 розділу IV Податкового кодексу України» до декларації про майновий стан і доходи.

Для повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку, у рядку 9 податкової декларації про майновий стан і доходи зазначаються реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку (номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку).

Податкові органи на прохання платника проводять безоплатні роз’яснення щодо порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, надають допомогу у проведенні розрахунків.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за наслідками 2011 року

Виключний перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. Так, платник податку має право включити фактично понесені витрати, а саме:

  • частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу;
  • суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, заре-єстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;
  • суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (в 2011 р. — 1320 грн.), в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або непов-ний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Такі витрати включаються:

при навчанні платника податку або іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення — до податкової знижки одного з таких членів за їх вибором;

при навчанні обох членів подружжя — окремо до податкової знижки кожного, відповідно до вартості його навчання.

Для цих цілей членами подружжя вважаються особи, які перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом;

  • суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному -пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу;

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50% суми, визначеної пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2011 р. — 660 грн.), у розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї;

  • суму витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
  • суму витрат платника податку на оплату вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини;
  • суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
  • суму витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.