Статті

Без діалогу неможливо виробити єдиний ефективний підхід до стратегії боротьби з фінансовими злочинами

Міжнародні експерти відзначили помітний внесок української податкової міліції у розвиток нових підходів до подолання криміналізації фінансової сфери.

У Національному університеті ДПС України відбулася Міжнародна конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», в якій взяли участь керівники фінансових і податкових поліцій країн Євросоюзу, а також країн близького зарубіжжя.

Під час цієї унікальної за своєю значимістю конференції учасники працювали над формуванням єдиного підходу до сучасної системи протидії економічній злочинності. Адже проблеми, з якими стикаються податкові поліції закордонних держав, мало чим відрізняються від українських реалій. Теми доповідей керівників фінансових силових відомств видалися актуальними й для України: протидія незаконним фінансовим операціям, заниження вартості імпортованих товарів, конвертація й відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, податкові порушення, можливості застосування конфіскації й реалізація вилученого майна, відшкодування збитків державі, боротьба з махінаціями з податком на додану вартість.

Доповідачі відзначили помітний внесок української податкової міліції у розвиток нових підходів до подолання криміналізації фінансової сфери. У результаті іноземні колеги зійшлися на думці, що українська податкова міліція є для них найбільш надійним стратегічним партнером серед країн Східної Європи.

«У ході останніх зустрічей за сприяння Європейської Комісії ми досягли принципового розуміння необхідності об’єднання зусиль щодо боротьби з економічними злочинами, — наголосив начальник податкової міліції Андрій Головач. — Не можуть бути ефективними локальні дії національних органів щодо протидії економічним зловживанням в умовах глобалізації й зниження бар’єрів для перетікання капіталів».

Представники України, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі за участю Європейської Комісії домовилися про спільне протистояння економічній злочинності.

Пропонуємо вашій увазі погляд на проблематику учасників конференції.


Податкова міліція займає активну позицію

Перший заступник Голови ДПС України — начальник податкової міліції Андрій ГоловачПерший заступник Голови ДПС України — начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ:

«Конференцію організовано з ініціативи податкової міліції ДПС України за підтримки Європейської Комісії. І я певен, що наша спільна робота стане тим фактором, який ефективно протистоятиме економічній злочинності. Перед нами поставлено завдання пошуку моделі ефективної боротьби з фінансовими й податковими злочинами.

Президент України Віктор Янукович зазначив: «Наше завдання — робити так, щоб кожний злочинець, який грабує державу, знав: ці гроші необхідно буде повернути з великими штрафними санкціями».

Для цього в Україні проводяться реформи, у яких беруть активну участь представники науки, народні депутати, працівники податкової служби, інші провідні спеціалісти в цій сфері та громадськість.

Результатом проведених реформ стали закони України «Про гуманізацію відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності» і новий Кримінальний процесуальний кодекс, який відповідає міжнародним стандартам.

Визначено такі пріоритети діяльності податкової міліції: протидія злочинам у сфері оподаткування з використанням новітніх технологій, незаконним операціям з офшорами; контроль надходжень до державного і місцевих бюджетів, витрат державного бюджету; протидія незаконному відшкодуванню ПДВ; виявлення користувачів конвертаційними центрами; контроль на ринку підакцизних товарів.

На даному етапі податкова міліція ДПС України активно співпрацює з компетентними службами держав ЄС, СНД, США, а також іншими країнами близького та далекого зарубіжжя, які активно розвиваються й удосконалюються в напрямі ефективного забезпечення економічної безпеки своїх держав.

Проведення конференції є яскравим підтвердженням того, що податкова міліція в цьому питанні займає активну позицію й тісно співпрацює з передовими державами.

Без діалогу на цю тему неможливо виробити єдиний ефективний підхід до формування стратегії боротьби з фінансовими злочинами».


Приєднання України до мережі CARIN  сприятиме підвищенню ефективності боротьби з економічною злочинністю

Карло ван Хекелем, начальник підрозділу технологій і протидії фінансовим злочинам Департаменту операцій ЄврополуКарло ван ХЕКЕЛЕМ, начальник підрозділу технологій і протидії фінансовим злочинам Департаменту операцій Європолу:

«На сьогодні ключовим органом Євросоюзу, який координує зусилля органів фінансових розслідувань держав-членів, а також держав, які планують вступити до Співтовариства, є Європол.

З метою підвищення ефективності спільних зусиль у напрямі протидії злочинам у складі Департаменту операцій Європолу було створено окремий підрозділ з технологій та протидії фінансовим злочинам.

Важливим інструментом Європолу, який сприяє ефективній протидії фінансовим злочинам, є мережа з виявлення й повернення незаконних активів CARIN.

У 2011 році Україна в особі податкової міліції виступила з ініціативою приєднатися до зазначеної мережі, оскільки одним з основних завдань підрозділів податкових і фінансових розслідувань є не кількість кримінальних справ, а економічний ефект від боротьби з такими правопорушеннями. У цьому контексті можливість пошуку за кордоном і повернення в дохід держави активів, придбаних злочинцями в результаті ухилення від сплати податків і шахрайства з фінансовими ресурсами держави, дуже важлива для органу фінансових розслідувань будь-якої держави.

Приєднання України до мережі CARIN сприятиме підвищенню ефективності боротьби з економічною злочинністю й стане сигналом для злочинців про те, що тепер сховати свої активи й уникнути відповідальності буде неможливо. Це, у свою чергу, стимулюватиме українських підприємців до чесного ведення бізнесу в майбутньому».


Наші зусилля мають спрямовуватись на активне співробітництво

Ігоріс Кржечковскіс, начальник Управління аналізу та протидії Служби розслідувань фінансових злочинів при МВС Литовської РеспублікиІгоріс КРЖЕЧКОВСКІС, начальник Управління аналізу та протидії Служби розслідувань фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки:

«Діяльність злочинців у фінансовій сфері не має кордонів і активно інтегрується у світову економіку. Зловмисники користаються можливістю приховувати незаконно добуті кошти в офшорних зонах, відкривати банківські рахунки в країнах, де рівень захищеності банківської системи є надзвичайно високим.

У таких умовах наші зусилля мають спрямовуватись на активне співробітництво, яке дасть можливість на крок випереджати несумлінних суб’єктів, діяльність яких пов’язано з фінансовим сектором.

Для ефективного виконання завдань, поставлених перед нашими службами, необхідна наявність трьох складових:

нормативної бази;

розуміння суті проблеми кожною стороною;

тісних контактів.

Зазначені умови успішно виконуються податковою міліцією ДПС України та Службою розслідувань фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки. Ми маємо відповідну нормативну базу, регулярно проводяться робочі зустрічі, активно й ефективно здійснюється обмін інформацією про виявлені злочинні схеми, а також про нові тенденції в сфері боротьби з фінансовими злочинами».


Наша служба активно співпрацює з українськими колегами

Любов Швецова, заступник начальника Управління фінансової поліції Служби державних доходів ЛатвіїЛюбов ШВЕЦОВА, заступник начальника Управління фінансової поліції Служби державних доходів Латвії:

«Наша служба активно співпрацює з українськими колегами з податкової міліції ДПС України. Така взаємодія стосується як практичних аспектів протидії податковій злочинності, так і спільної діяльності в напрямі вироблення актуальних шляхів боротьби з податковими правопорушеннями. Зокрема, делегація Управління фінансової поліції Служби державних доходів Латвії постійно бере участь у засіданнях Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав — учасниць СНД, членом якої є Україна. Це дає змогу регулярно зустрічатися, обговорювати питання боротьби з податковими злочинами і вчасно вирішувати нагальні проблеми».


Між нашими службами щороку відбувається обмін значним обсягом інформації

Юрій Мехедов, начальник Оперативно-аналітичного управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки БілорусьЮрій МЕХЕДОВ, начальник Оперативно-аналітичного управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь:

«Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю є органом, діяльність якого пов’язано із забезпеченням економічної безпеки Республіки Білорусь. Для виконання покладених на нього завдань Департамент активно співпрацює з компетентними органами сусідніх держав, зокрема податковою міліцією ДПС України.

Завдяки активній позиції податкової міліції по лінії міжнародної співпраці між нашими службами щорічно відбувається обмін значним обсягом інформації, що дає можливість ефективно вирішувати питання боротьби з транскордонною фінансовою злочинністю».Позиція України ще раз продемонструвала, що податкова міліція завжди тримає руку на пульсі протидії податковій злочинності

Георге Руссу, заступник директора Центру по боротьбі з економічними злочинами й корупцією Республіки МолдоваГеорге РУССУ, заступник директора Центру по боротьбі з економічними злочинами й корупцією Республіки Молдова:

«Тематика, що розглядається на конференції, для Молдови є також актуальною. Центр по боротьбі з економічними злочинами й корупцією Республіки Молдова функціонує з 2002 року і за час свого існування набув значного досвіду у питаннях протидії фінансовій злочинності.

Нині у політичних колах Молдови порушено питання про роль і місце органів фінансових розслідувань.

Ми бачимо, що Україна у виробленні ефективної моделі боротьби з фінансовими злочинами йде в ногу з часом, тема, обрана для обговорення на конференції, є дуже важливою й актуальною, у тому числі для Молдови.

Активна позиція України ще раз продемонструвала, що податкова міліція завжди тримає руку на пульсі останніх тенденцій у сфері протидії податковій злочинності.

За результатами роботи з українськими колегами в актуальних напрямах співпраці ми бачимо, що в цьому органі працює професійна команда фахівців, здатна ефективно протистояти злочинності в сфері фінансів. Незважаючи на те що процеси міжнародної взаємодії в питаннях боротьби з фінансовими злочинами часто є складними, наша робота з податковою міліцією налагоджена чітко, що дає змогу ефективно протидіяти економічним правопорушенням».


У питаннях протидії фінансовим злочинам податкова міліція ДПС України є нашим стратегічним партнером

Шота Генгашвілі, заступник начальника Слідчої служби Міністерства фінансів ГрузіїШота ГЕНГАШВІЛІ, заступник начальника Слідчої служби Міністерства фінансів Грузії:

«Протягом останнього десятиліття Грузія постійно шукала оптимальну модель діяльності органів фінансових розслідувань.

Раніше боротьбу з економічною злочинністю в Грузії здійснювали МВС, Міністерство безпеки, а також Податковий і Митний департаменти Міністерства фінансів. Діюча система захисту економічних інтересів держави була недосконалою через відсутність взаєморозуміння й чіткої взаємодії між правоохоронними службами, які працювали в цьому напрямі. До того ж функції щодо протидії фінансовим правопорушенням дублювалися підрозділами різних правоохоронних органів, а взяти на себе відповідальність за економічну безпеку держави повністю не міг жоден з них.

За відсутності надійного щита перед такими загрозами держава не могла забезпечити стабільного економічного розвитку, а інвестиційна привабливість Грузії була дуже низькою.

Після низки реформ у країні почав діяти самостійний орган фінансових розслідувань — Слідча служба Міністерства фінансів Грузії, робота якої фактично є незалежною від Міністерства.

До компетенції Служби віднесено всі економічні злочини, передбачені Кримінальним кодексом Грузії. Таким чином, зараз у нашій країні діє ефективний орган фінансових розслідувань, який самостійно відповідає за економічну безпеку держави.

У питаннях боротьби з фінансовими злочинами податкова міліція ДПС України є нашим стратегічним партнером. З метою спільної ефективної протидії міжнародній економічній злочинності наша співпраця відбувається в усіх напрямах».


Володимир САПІЖАК,
ГУПМ ДПС України

Микола ВЛАЩУК