Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Витрати на врегулювання спорів у судах

У господарському суді розглядався позов підприємства «А» до підприємства «В» про стягнення заборгованості. Судом прийнято рішення про стягнення з підприємства «В» лише частини заборгованості (10%) та відшкодування підприємству «А» частини суми судового збору. Чи має право підприємство «В» віднести до складу податкових витрат суму часткового задоволення судових витрат?


Витрати на врегулювання спорів у судах належать до адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, і згідно з нормами Податкового кодексу включаються до складу інших витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток (пп. «е» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу).

Водночас необхідно звернути увагу на те, що склад судових витрат визначено ст. 44 Господарського процесуального кодексу, відповідно до якої судові витрати складаються із судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката й інших витрат, пов'язаних із розглядом справи.

Правові засади справляння судового збору з платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати і повернення судового збору регулюються нормами Закону про судовий збір. Зокрема, п. 1 ст. 1 цього Закону визначено, що судовий збірце збір, який справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

Суми судового збору включаються до складу витрат платника податку — позивача за умови наявності належним чином оформлених документів, що підтверджують зв'язок таких витрат з господарською діяльністю.

При цьому у разі повернення платнику податкупозивачу суми судового збору така сума враховується у складі доходу за умови, що її було включено до складу витрат такого платника податку. Сплачена сума судового збору, не віднесена до складу витрат платника податкупозивача, при поверненні не включається до складу його доходу.

Зважаючи на те що в наведеній ситуації позов задоволено частково, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу судові витрати розподіляються пропорційно між підприємством-позивачем та підприємством-відповідачем.

Податковим кодексом не встановлено особливостей віднесення до складу витрат відшкодованих на користь позивача сум судового збору у разі, якщо судом позов задоволено лише частково.

Враховуючи наведене, підприємство «В» (відповідач) згідно з пп. 139.1.11 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не має права враховувати у складі витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток частково відшкодовану суму судових витрат за рішенням суду.