Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік помилково отриманих коштів

З вини банку на рахунок підприємства, яке є платником податку на прибуток, помилково надійшли кошти в сумі 127 500 грн., які в тому самому звітному періоді було повернуто. Чи включаються до доходу підприємства ці кошти? Як відобразити таку операцію у податковому обліку?


Визначення терміна «помилковий переказ» наведено у ст. 1 Закону № 2346.

Відповідно до абзацу другого п. 1.24 ст. 1 цього Закону помилковий переказ — це рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

Статтею 35 Закону № 2346 передбачено відповідальність неналежних отримувачів при проведенні переказу. Зокрема, неналежний отримувач зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику. У разі своєчасного повідомлення банком-порушником неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу та порушення неналежним отримувачем строку, встановленого п. 35.1 ст. 35 зазначеного Закону, неналежний отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити банку-порушнику пеню в розмірі 0,1% цієї суми за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно, яка не може перевищувати 10% суми переказу.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст. 137 цього Кодексу на підставі документів, зазначених у п. 135.2 ст. 135 Кодексу.

Доходи підприємства складаються з доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу, та інших доходів, які визначаються відповідно до п. 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у п. 135.3 ст. 135 та у ст. 136 цього Кодексу.

Обмежень щодо віднесення до складу доходів платника податку сум коштів, які з вини банку надішли помилково, розділом ІІІ Податкового кодексу не передбачено, тому на підставі пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135  цього Кодексу такі кошти включаються до складу інших доходів за звітний податковий період.

Проте слід урахувати те, що у наведеній ситуації підприємство повернуло кошти, які з вини банку помилково отримало. У такому випадку платник податку може на підставі п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу здійснити перерахунок доходів.

Щодо відображення зазначеної операції у податковому обліку, то зважаючи на те, що зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на поточний рахунок платника податку, відбулися в одному звітному періоді, така операція в податковому обліку не відображається.