Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Попередня оплата за товари

У І кварталі платник податку на прибуток отримав попередню оплату за товари, що будуть відвантажені у ІІ кварталі цього самого року, від платника, який працює за спрощеною системою оподаткування. Чи потрібно було у І кварталі включити до складу доходів підприємства суму попередньої оплати?


Пунктом 135.4 ст. 135 Податкового кодексу визначено, що дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг відноситься до доходів від операційної діяльності та визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі. Датою визнання зазначених доходів є дата переходу права власності на такі товари покупцеві, дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Кодексу).

Щодо суми попередньої оплати та авансів, отриманих платником податку в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг, то пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу встановлено, що такі платежі не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

Слід зауважити, що Податковим кодексом не встановлено особливостей оподаткування сум попередньої (авансової) оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг, отриманої платником податку на прибуток від платника, який не є платником цього податку або перебуває на спрощеній системі оподаткування, тому при отриманні таких платежів слід керуватися пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу.

Отже, сума попередньої оплати, отримана платником податку на прибуток за товари, які будуть відвантажені в наступному звітному періоді, не включається до складу доходів І кварталу.