Інші податки
Тема: ПДВ

Розрахунок коригування

Підприємство отримало аванс за майбутню поставку свиней у лютому і виписало податкову накладну. Відвантаження здійснено в березні, причому ціна та кількість товару змінилися. Як оформити розрахунок коригування?


У разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню (п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу).

При коригуванні сум податкових зобов'язань відповідно до зазначеного пункту постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (за текстомрозрахунок коригування) у двох примірниках (оригінал і копія) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Форму податкової накладної та додатків до неї затверджено наказом № 1379 (набрав чинності з 16.12.2011 р.).

Пунктом 18 Порядку № 1379 передбачено, що порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування є аналогічним порядку, передбаченому для податкових накладних.

У верхній лівій частині розрахунку коригування проставляються відповідні помітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Якщо розрахунок коригування складається платником ПДВ до податкової накладної, яка згідно з п. 201.10 ст. 201 та п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у зазначеному Реєстрі.

У разі відсутності даних у графах розрахунку коригування або підстав для заповнення граф цього розрахунку такі графи не заповнюються, а залишаються пустими, крім випадків, визначених Порядком № 1379.

Платник податку при виписуванні розрахунку коригування повинен всі реквізити його заголовної частини вирівнювати по правій межі поля, окрім тих реквізитів, що мають текстовий характер (наприклад, назва особи, місцезнаходження, вид цивільно-правового договору, форма проведення розрахунків).

Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець — платник ПДВ при його заповненні у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості зазначає:

  • у графі 1 — дату коригування (крапки, коми та інші розділові знаки в даті виписки податкової накладної не проставляються);
  • у графі 2 — причину коригування;
  • у графі 3 — номенклатуру товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується;
  • у графі 4 — код товару згідно з УКТ ЗЕД (зазначається відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);
  • у графі 5 — одиницю виміру (грн., шт., кг, м, см, м3, см3, л тощо);
  • у графі 6 — зміну кількості, об'єму, обсягу (значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується кількість (об'єм, обсяг) товару/послуги, зазначена у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування);
  • у графі 7 — фактичну ціну постачання товарів/послуг без урахування ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання (зазначену у графі 7 податкової накладної)1;
  • у графі 8 — зміну ціни: суму різниць між ціною домовленості без ПДВ та фактичною ціною без ПДВ, за якою здійснено постачання (значення у гривнях зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, зазначена у графі 7 податкової накладної);
  • у графі 9 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг, зазначену в рядку 6 податкової накладної та зменшену/збільшену на значення графи 8 цього розрахунку коригування;
  • у графах 10 (11, 12) — коригування обсягів без урахування ПДВ, що оподатковуються за основною ставкою, нульовою ставкою або звільнені від оподаткування ПДВ (значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшуються/збільшуються обсяги постачання без урахування ПДВ). В останньому рядку графи 10 розрахунку коригування зазначається сума ПДВ зі знаком «-»/«+», на яку коригуються податкові зобов'язання та податковий кредит.

____________
1 Згідно з п. 24 Порядку № 1379 показники у графах 7, 8, 1012 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

Якщо дата зміни ціни збігається з датою зміни кількості товарів, які повертаються постачальнику або додатково ним відвантажуються, то відповідні записи здійснюються в одному розрахунку, а якщо ці події припадають на різні дати, то має бути виписано два розрахунки.

Також слід зазначити, що на підставі розрахунку коригування отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до ст. 192 Податкового кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням).

На с. 13 наведено приклад заповнення розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни ціни раніше поставленого товару та збільшення кількості цього товару за такою умовною ситуацією: сільськогосподарське приватне підприємство «Зорі» 16.02.2012 р. отримало від ТОВ «Захід» відповідно до двостороннього договору купівлі-продажу від 10.02.2012 р. № 54 попередню оплату за свиней у кількості п'ять голів за ціною 300 грн. за одиницю. У березні згідно з додатковою угодою від 15.03.2012 р. до зазначеного договору ПП «Зорі» було фактично відвантажено ТОВ «Захід» сім свиней за ціною 345 грн. за одиницю.