Інші податки
Тема: ПДВ

Заміна свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства

Чи потрібно проводити заміну свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування при зміні КВЕД-2005 на КВЕД-2010?


Нагадаємо, що з 01.01.2012 р. набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010).

З метою поступового переходу до ДК 009:2010 протягом 2012 р. разом з цим класифікатором діє національний класифікатор України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2005), який з 31.12.2012 р. втратить чинність.

У зв'язку з цим у суб'єктів господарювання виникає необхідність приведення кодів видів діяльності у відповідність із КВЕД-2010, для чого фізичним особам — підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно звертатися до державних реєстраторів з відповідними документами. Автоматично жодні зміни кодів видів діяльності не проводитимуться.

Подавати документи державному реєстратору дозволено протягом усього 2012 р.

Зміна видів діяльності проводиться безкоштовно.

Щодо заміни свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування при зміні КВЕД-2010 зазначимо таке.

Сільськогосподарське підприємство — резидент, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, може обрати спеціальний режим оподаткування ПДВ, установлений ст. 209 Податкового кодексу.

Пунктом 209.7 цієї статті встановлено, що сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг в інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.

При цьому фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, і нерезиденти не можуть бути зареєстровані суб'єктами спеціального режиму оподаткування.

Зауважимо, що для набуття права на застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства сільськогосподарське підприємство зобов'язано зареєструватись платником ПДВ у відповідному податковому органі з дотриманням правил і у строки, визначені ст. 183 Податкового кодексу для реєстрації платників ПДВ, та отримати Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ за формою № 2-РС згідно з додатком 9 до Положення № 1394 (даліСпеціальне свідоцтво).

При провадженні діяльності, яка відповідає видам діяльності, зазначеним у Спеціальному свідоцтві, та постачанні сільськогосподарських товарів (послуг) сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, зазначеної у Спеціальному свідоцтві, до:

  • останнього числа місяця, що передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене п. 209.11 ст. 209 Податкового кодексу;
  • дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з Положенням № 1394, якщо не було досягнуто перевищення, встановлене зазначеним пунктом.

При постачанні товарів (послуг) та виписуванні податкових накладних сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування використовуються індивідуальний податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер такого Свідоцтва.

У Спеціальному свідоцтві, яке виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підроблення, крім відомостей, передбачених у Свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість (на загальних підставах), має міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.

Виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені ст. 209 Податкового кодексу на підставі
КВЕД-2010 або до 31.12.2012 р. — на підставі КВЕД-2005, зазначається у Спеціальному свідоцтві на підставі поданих платником відомостей, зазначених у заяві про реєстрацію.

Підпунктом 6.2.6 п. 6.2 Положення № 1394 встановлено, що у разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємствасуб'єкта спеціального режиму оподаткування (у тому числі заміни кодів КВЕД-2005 на коди КВЕД-2010) Спеціальне свідоцтво підлягає заміні у порядку, визначеному п. 6.5 цього Положення.

У таких випадках для заміни Спеціального свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС з позначкою «Перереєстрація», та платнику податку із спеціальним режимом оподаткування видається Спеціальне свідоцтво, в якому зазначаються види діяльності сільськогосподарського підприємства вже на підставі кодів КВЕД-2010, які він зазначив у заяві.{h}Увага! З метою своєчасного отримання сільськогосподарським підприємством Спеціального свідоцтва із зазначенням видів діяльності на підставі кодів КВЕД-2010 слід не зволікати зі зверненням до державних реєстраторів для приведення кодів видів діяльності у відповідність із КВЕД-2010 та не відкладати це на кінець 2012 р.{/h}